+1

Instructions upgrade cakephp version 2.5 to 2.10

1.Introduction

CakePHP là một Framework miễn phí, mã nguồn mở, phát triển nhanh chóng khuôn khổ cho PHP. Nó có một cấu trúc cơ bản giúp cho các lập trình viên dễ dàng tạo ra các ứng dụng web. Mục tiêu chính của CakePHP là cho phép bạn làm việc một cách có cấu trúc và nhanh chóng mà không mất tính linh hoạt.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một Packages rất hay của CakephpUpgrade shell, nó dùng để upgrade version từ 1.x to 2.x.

2.Prerequisites

Giả sử ứng dụng đang dùng phiên bản CakePHP 2.5.4 releasedphp version 5.3, vào một ngày đẹp trời nhiều mây, khách hàng muốn nâng cấp lên version 2.10 và php version cao hơn thì làm thế nào ?

Hướng dẫn chi tiết cài đặt cakephp 2.x nằm ở đây anh em nhé! Installation.

3.Getting Started

Để giải quyết vấn đề trên thì mình sử dụng Packages Upgrade shell .

Cấu trúc thư mục ứng dụng Cakephp 2.5:

myProject/
  app/       <- Your App
  lib/      <- 2.5 Version of CakePHP
  plugins/
  vendors/
  .htaccess
  index.php

Tiến hành upgrade thôi nào:

 1. Install php 7.3 và các extensions liên quan.
 2. Download CakePHP 2.10.18 từ https://github.com/cakephp/cakephp/releases/tag/2.10.18 ( ở đây mình muốn nâng lên version 2.10.18).
 3. Xóa thư mục lib và sao chép lib ở phiên bản 2.10.18 vào ứng dụng hiện tại của bạn (myProject/lib).
 4. cd app
 5. Run Console/cake upgrade all

Lưu ý:

 • Nếu xảy ra lỗi Permission denied thì cần cấp quyền cho cake: sudo chmod -R 777 app/Console/cake

 • Để upgrade tất cả mọi thứ trong ứng dụng: /Console/cake upgrade all

 • Để upgrade một plugin: ./Console/cake upgrade all --plugin YourPluginName

 • view help: ./Console/cake upgrade --help

 • Nếu bạn đặt tên action quá đặc biệt, liên quan đến tên các function của Framework thì Upgrade shell sẽ tự động thay thế sang từ khóa mà nó hiểu được. ví dụ:

  public function up() {
  
    }
  

  Sau khi upgrade:

  public function strtoupper() {
  
   }
  

  Nó hiểu up là hàm strtoupper của php. =))

4.Testing

Upgrade shell sẽ tự động upgrade tất cả mọi thứ trong ứng dụng cho bạn, việc còn lại là chúng ta sẽ deploy lại và test xem có lỗi lầm nào không( sẽ có 1 vài lỗi liên quan đến version của php).

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho anh em nào muốn nâng cấp lên phiên bản cakephp 2.x cao hơn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.