0

[Laravel initial settings] - Best Packages & Tools for Development

Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn code chúng ta viết ra phải chất lượng, hạn chế ít nhất bug có thể, luôn biết sử dụng những tools hay các packages thần thánh để cải thiện hiệu suất làm việc của mình, nói chung là giúp bản thân ngày càng chuyên nghiệp hơn !

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các loại thuốc gia truyền để giúp việc phát triển dự án Laravel của mình trở nên thú vị hơn.

Bắt đầu thôi nồ !

Lưu ý : Tuỳ theo bệnh để sử dụng thuốc sao cho hợp lý anh e nhé !

1. Information source

2. Debug

  • barryvdh / laravel-debugbar Nó là một packages hiển thị thanh gỡ lỗi ở cuối màn hình.Bạn có thể tham khảo các thông tin khác nhau như truy vấn thực thi SQL, queries, sessions, log .. mà không cần chèn code để debug.
  • telescope packages này tương tự laravel-debugbar, rất hiệu quả trong quá trình phát triển API.
  • laravel-web-tinker với packages này bạn có thể thực hiện các lệnh tinker trên trình duyệt của mình.
  • laravel-log-viewer với packages này nó cho phép bạn kiểm tra nội dung của file log trên trình duyệt của bạn.

3. Migration

  • laravel-dacapo Thư viện hỗ trợ cho việc Migration của Laravel.

4. Test

  • Dusk Đây là một gói cho phép bạn tự động kiểm tra trình du yệt của mình.
  • Laravel Test Tools Một tiện ích mở rộng của Chrome cho phép bạn tạo mã thử nghiệm trong trình duyệt của mình.

5. Code quality

  • phpinsights 1 packages rất hay giúp chúng ta cả thiện chất lượng code của mình, cá nhân mình rất thích thư viện này.

6. Code style

  • StyleCI Nó là 1packages tự động check code style của bạn bằng cách config file styleci.yml

7. Monitoring

  • sentry-laravel Dịch vụ giám sát lỗi, nó quản lý, báo cáo exception đã xảy ra.

Hy vọng với những bài thuốc gia truyền trên sẽ giup ích cho anh em trong quá trính phát triển dự án của mình !

Thân ái, Chồ tộm biệt ! đi bầu cử thôi nào !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.