+2

Re-usable Blade components for Laravel projects using Blade UI Kit

1.Giới thiệu

Mới đây, một thành viên nổi bật của cộng đồng Laravel là Dries Vints đã phát hành một dự án mã nguồn mở khá hấp dẫn mang tên là Blade UI Kit .

Blade UI Kit là một package bao gồm các components đã được tạo sẵn , việc của bạn là chỉ cần sử dụng nó trong Blade Views của bạn, tất nhiên là bạn có thể mở rộng và custom lại nó.

Theo mặc định, Blade UI Kit bao gồm các components như :

 • A countdown timer
 • Markdown and rich text editors
 • An avatar generator
 • Form inputs
 • Markdown to HTML converter
 • Date & Color pickers

Và còn rất nhiều components hay ho trên này nữa, anh em có thể xem chi tiết trên Document

2.Bắt đầu

Requirements

 • PHP 7.3 or higher
 • Laravel 7.0 or higher

Installation

Trước khi cài đặt một package, bạn nên xóa bộ nhớ cache cấu hình của mình:

php artisan config:clear

Sau đó cài đặt bằng cách run:

 composer require blade-ui-kit/blade-ui-kit

Test

Để show ra 1 alert theo cách thông thường thì anh em hay code

@if (session('status'))
  <div class="alert alert-success" role="alert">
    {{ session('status') }}
  </div>
@endif

nhưng với Blade UI Kit thần thánh thì chúng ta chỉ cần 1 dòng code thôi ( thực chất là chúng ta include 1 components)

<x-alert class="alert alert-success"/>

Để tạo một password input

<x-password />

Để tạo 1 Form

<x-form action="http://example.com">
  Form fields...
</x-form>

Để tạo Form File Uploads

<x-form action="http://example.com" has-files>
  Form fields...
</x-form>

Custom

Để thay đổi nameclass của password input thì cũng giống như HTML ta thêm vào 2 attribute

<x-password name="my_password" class="p-4" />

Sau khi render ra HTML:

<input name="my_password" type="password" id="my_password" class="p-4" />

Example

Đây là 1 project được phát triển dựa trên các components từ Blade UI Kit : Example Laravel project

3.Kết luận

Hiện tại, Blade UI Kit đang ở giai đoạn phát triển, có nghĩa là nó có thể vẫn còn một số lỗi, cho đến khi nó được hoàn thiện.

Hy vọng với package này anh em có thể rút ngắn thời gian để hoàn thiện HTML cho phần view blade của mình.

Thân ái chồ tạm biệt và quyết thắng !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.