+2

AWS Over view

AWS Global Infrastructure

 • AWS là một nền tảng điện toán đám mây có sẵn trên toàn cầu
 • 32 regions, 102 Availability Zone, 450 points of presence (thống kê từ 09/2023)
 • Có 3 phương thức để truy cập services của aws:
  • Management console
  • Command line interface (CLI)
  • Software development kits (SDKs)

AWS Infrastructure

Region

Availability Zones

 • Mỗi region bao gồm nhiều AZ
 • Khi lựa chọn region để sử dụng các services, nên chọn region gần với bạn để giảm độ trễ (latency).

Edge locations

 • Không phải là một khu vực mà được dùng để lưu trữ nội dung

Regional Edge Caches

 • Nằm giữa các Edge locations và CloudFront Origin
 • Dữ liệu bị xóa khỏi Edge locations được giữ trong Regional edge cache

SaaS, PaaS, IaaS

 • 3 model phổ biến trong Cloud Computing:
 • Infrastructure as a service: nhà cung cấp cung cấp cho bạn phần cứng ảo hóa
 • Platform as a service: Provider cung cấp dịch vụ dưới dạng platforms hay tool để phát triển application, bạn không cần quan tâm đến phần cứng
 • Software as a service: Provider cung cấp phần mềm hoặc ứng dụng
 • On-premise: là mô hình được cài đặt trên server của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát

efficient (hiệu quả) và performance (hiệu suất)

 • Efficient (hiệu quả) thường được sử dụng để mô tả khả năng của một chương trình hoạt động một cách hiệu quả, tức là sử dụng tài nguyên (bộ nhớ, CPU, băng thông mạng, ...) một cách tối ưu để đạt được mục tiêu của chương trình mà không gây lãng phí tài nguyên. Ví dụ, một chương trình được viết một cách hiệu quả có thể chạy nhanh hơn và sử dụng ít bộ nhớ hơn so với một chương trình không được tối ưu hóa.

 • Performance (hiệu suất) thường được sử dụng để mô tả khả năng của một hệ thống hoặc một phần mềm thực hiện các tác vụ của nó một cách nhanh chóng và đáp ứng được số lượng lớn yêu cầu từ người dùng. Ví dụ, hiệu suất của một trang web có thể được đo bằng cách đo thời gian phản hồi của trang web hoặc tốc độ tải trang. Một phần mềm có hiệu suất cao có thể xử lý nhiều dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời cũng đáp ứng được số lượng người dùng lớn.

 • Tóm lại, hiệu quả và hiệu suất đều là hai yếu tố rất quan trọng trong lập trình và công nghệ thông tin. Hiệu quả nhằm mục đích tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, trong khi hiệu suất nhằm mục đích cải thiện tốc độ và khả năng đáp ứng của hệ thống.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.