+3

Tìm hiểu về AWS EC2 (P2)

Mayfest2023

Placement Group

 • Amazon EC2 Placement Group là một tính năng của Amazon Web Services (AWS) cho phép người dùng tạo một nhóm các máy ảo Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng chịu lỗi.
 • Placement Group được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao, tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ trễ mạng thấp và khả năng chịu lỗi cao như hệ thống cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phân tích dữ liệu.
 • Có 3 loại Placement group
  • Cluster placement group
   • Nhiều EC2 được đặt gần nhau trong 1 AZ
   • Ưu điểm: ứng dụng có độ trễ thấp
   • Nhược điểm: khi AZ sảy ra lỗi, tất cả các EC2 trong cluster có thể bị down (độ khả dụng thấp)
  • Spread placement group
   • Các EC2 được đặt ở các AZ khác nhau, chạy độc lập với nhau
   • Ưu điểm: độ khả dụng cao (High availability), khi một AZ bị lỗi, ứng dụng vẫn hoạt động bình thường
   • Nhược điểm: giới hạn 7 EC2 trên mỗi AZ
  • Partition placement group
   • Là kiểu kết hợp giữa cluster và spread

Elastic Network Interfaces

 • AWS Elastic Network Interface (ENI) là một thành phần trong VPC đại diện cho một card mạng ảo (Virtual network card)
 • ENI cung cấp cho EC2 quyền truy cập vào network, nhưng chúng được sử dụng bên ngoài EC2
 • ENI được tạo ra để cung cấp một địa chỉ IP tĩnh và các thông số kết nối như tốc độ truyền dữ liệu, băng thông, MAC address, security group, etc. mà các instances EC2 cần để giao tiếp với các tài nguyên khác trên VPC.
 • Một instance EC2 có thể được kết nối với nhiều ENI và một ENI có thể được gắn kèm với nhiều instance EC2 khác nhau.
 • ENI được tạo độc lập và có thể attach vào EC2 cho mục đích chuyển đổi dự phòng. ENI bị ràng buộc bỏi AZ.
 • Mỗi ENI có thể có các thuộc tính sau:
  • ENI có thể là có một primary private IPv4, một hoặc nhiều secondary IPv4
  • Cung cấp một Elastic IPv4 trên mỗi private IPv4 hoặc một hoặc nhiều public IPv4
  • Có thể có một hoặc nhiều SG được gắn vào ENI
  • Có thể có một địa chỉ MAC được đính kèm
 • Một số tính năng của ENI bao gồm:
  • Cho phép đính kèm và gỡ bỏ ENI từ các EC2 instances hoặc các tài nguyên khác trên AWS.
  • Cho phép bạn gắn thẻ (tag) và theo dõi các ENI của bạn để quản lý và tìm kiếm dễ dàng hơn.
  • Hỗ trợ nhiều địa chỉ IP trên cùng một ENI, cho phép bạn chia sẻ các tài nguyên mạng giữa các EC2 instances hoặc các dịch vụ khác.
  • Có thể tùy chỉnh các thiết lập mạng như bảo mật, băng thông và cấu hình các dịch vụ.

EC2 Hibernate

 • EC2 Hibernate là một tính năng của Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) cho phép ngưng hoạt động các instances EC2 và lưu trữ trạng thái của chúng trong ổ đĩa EBS (Elastic Block Store). Khi instances EC2 bị ngưng hoạt động, tài nguyên được giải phóng, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên cho các ứng dụng khác.
 • Các instances EC2 enable Hibernate có thể được khôi phục ngay lập tức với trạng thái hoạt động và dữ liệu lưu trữ không bị mất đi. Tính năng này giúp tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thời gian khởi động lại các instances EC2, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính sẵn sàng của hệ thống. Có thể sử dụng hibernate thay restart
 • Ở trạng thái hibernate AWS sẽ không tính phí instance mà sẽ tính phí EBS hay EIP liên quan đến instance đó.
 • Root EBS phải được encrypted
 • EC2 RAM size phải nhỏ hơn 150GB
 • Hibenate không quá 60 ngày. Nếu không hoạt động quá 60 ngày, tài khoản aws của bạn sẽ bị đóng băng.
 • Sau khi khởi động instance từ trạng thái Hibernate, public IP của instance sẽ bị thay đổi
 • Tuy nhiên, tính năng này chỉ có sẵn trên một số loại instance EC2, và cần được kích hoạt trước khi sử dụng.

AMI (Amazon Machine Images)

 • Một AMI là một bản sao của một máy ảo hoạt động, bao gồm cả hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu được cài đặt trên đó. Khi tạo một EC2 instance mới, người dùng có thể chọn một AMI có sẵn để tạo máy ảo mới.
 • AMI được chỉ định theo từng Region
 • Bạn có thể khởi chạy phiên bản EC2 từ:
  • Public AMI
  • AMI của bạn
  • AWS Marketplace AMI
 • Bạn không thể khởi chạy phiên bản EC2 bằng cách sử dụng AMI ở Khu vực AWS khác, nhưng bạn có thể sao chép AMI sang Khu vực AWS mục tiêu rồi sử dụng AMI để tạo phiên bản EC2 của mình.
 • AMI Process:
  • Để tạo AMI từ EC2, chúng ta nên stop EC2 instance để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tăng hiệu suất và độ tin cậy của AMI
  • Khi tạo AMI từ EC2, một EBS snapshot cũng đồng thời được tạo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.