0

9 tiêu chí tuyển người của Google

Lời mở

Như chúng ta đều biết, Google là công ty hằng đầu trên thế giới và hệ thống tuyển người của họ luôn được đánh giá rất cao và thuộc loại khó nhằn nhất. Vậy hãy cùng dõi xem một nhân viên trong tương lai của Google phải có các phẩm chất như thế nào, cũng như những người phỏng vấn dày dặn kinh nghiệm của Google được đưa ra các tiêu chí để tuyển người ra sao.

Các tiêu chí

1:Phải tuyển những người có kiến thức uyên bác và ưu tú hơn mình. Không được tuyển những người có kiến thức hạn hẹp, hay mình không thấy khâm phục điều gì cả.

2:Phải tuyển những người sẽ đem lại giá trị lợi ích cho văn hóa doanh nghiệp và các sản phẩm trong tương lai. Không được tuyển những người mình cảm thấy sẽ không cống hiến được cho cả 2 mặt này.

3:Phải tuyển những người đã đạt được tới thành công. Không được tuyển những người chỉ mới phải suy nghĩ về những vấn đề gặp phải.

4:Phải tuyển những người có tính bộc phát, có sự nhiệt tình và đầy máu lửa. Không được tuyển những người chỉ mong muốn có được một công việc trong tay.

5:Phải tuyển những người có thể cộng tác và tạo ra ảnh hưởng, kích thích được những người xung quanh. Không được tuyển những người có chiều hướng muốn làm việc một mình.

6:Phải tuyển những người có thể trưởng thành cùng với nhóm làm việc trong tương lai và công ty. Không được tuyển những người có kỹ năng tổng thể và hứng thú hạn hẹp.

7:Phải tuyển những người đa tài, có những hứng thú và tài năng khác lạ. Không được tuyển những người chỉ có khả năng trong công việc thôi.

8:Phải tuyển những người có luận lý tốt, có thể truyền tải suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Không được tuyển những người mưu mẹo, có suy nghĩ muốn điều khiển người khác.

9:Chỉ được tuyển một người khi đó là ứng viên tuyệt vời nhất. Không được có suy nghĩ tạm chấp nhận hay thỏa hiệp khi chọn người.

Lời kết

Rất hy vọng trong tương lai gia đình Framgia có thể đưa về những thành viên sáng giá để giúp công ty phát triển ngày càng vững mạnh và tuyệt vời hơn. Với các thành viên tham gia phỏng vấn trong công ty, rất mong bài viết cũng sẽ là một sự tham khảo để mọi người có thể nhìn ra được những ứng viên tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.