+2

[2018] Recomment API List

 1. Google Sheets API
 1. Google Youtbue Data API
 • URL:https://developers.google.com/youtube/v3/docs/
 • Có thể get và update được channel, list video search được ở Youtube
 • Tuy là có thể chỉ định vùng miền (regionCode: JP)và ngôn ngữ (relevanceLanguage: ja) tuy nhiên vẫn có trường hợp video ngôn ngữ khác lẫn vào.
 1. Google Maps JavaScript API
 1. Google CLoud Vision API
 1. Miscrosoft Computer Vision API
 1. Microsoft Face API
 1. docomo API
 1. Facebook Graph API
 1. Instagram Graph API
 1. Twitter API
 1. LINE Messaging API
 1. DMM Web service
 • URL: https://affiliate.dmm.com/api/
 • là API dùng để search của DMM service các thông tin như là sản phẩm hay là thông tin nữ diễn viên
 1. Hotpepper API
 1. gnavi API
 • URL: https://api.gnavi.co.jp/api/
 • Giống với hotpepper API gnavi API cũng dùng để tìm kiếm những quán ăn hoặc là thông tin các vị trí
 1. Amazon Product Advetising API
 1. Foursquare Places API
 1. whatewords API
 1. OpenWheatherMap API
 1. e-stat API
 1. stripe
 1. LINE pay
 1. qiita API

Ngoài những API ở trên còn rất nhiều API khác nữa, các bạn có thể bổ sung ở comment.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.