+1

19 Ruby on Rails Gems Có ích

1. RANSACK

LINK: https://github.com/activerecord-hackery/ransack

Ransack là 1 gem rất tốt và dễ sử dụng cho việc search. Ransack tích hợp sẵn các tính năng hay sử dụng, nếu muốn thay đổi nó bạn có thể custom phù hợp với yêu cầu dự án

2. PRY

LINK: https://github.com/pry/pry

Pry là 1 công cụ debug realtime, bạn có thể debug 1 cách dễ dàng, giao diện thân thiện

3. PUNDIT

LINK: https://github.com/elabs/pundit

Nếu bạn muốn thêm chức năng phân quyền, đừng quên sử dụng pundit

4. ACTIVE MODEL SERIALIZERS

LINK: https://github.com/rails-api/active_model_serializers

ActiveModelSerializers là gem được thiết kể để chuyển đổi dữ liệu của bạn về json. ActiveModelSerializers vừa có performance tốt hơn jbuilder, vừa dễ sử dụng và hiệu quả

5. DEVISE MASQUERADE

LINK: https://github.com/oivoodoo/devise_masquerade

Devise Masquerade thực sự là 1 kho báu tuyệt vời, dùng để tạo chức năng login 1 user mà không cần biết mật khẩu, với điều kiện bạn là admin

6. WICKED PDF

LINK: https://github.com/mileszs/wicked_pdf

Khi phải tạo file PDF từ code html chúng ta lập tức nghĩ đến WICKED PDF

7. LETTER OPENER

LINK: https://github.com/ryanb/letter_opener

Letter Opener là 1 thư viện dùng để test chức năng gửi mail mà không cần phải config smtp

8. ROADIE

LINK: https://github.com/Mange/roadie

ROADIE dùng để thay thế tất cả các url tương đối bằng url chứa host

9. SITEMAP GENERATOR

LINK: https://github.com/kjvarga/sitemap_generator

Khi làm các dự án cần SEO optimization, chắc hẳn bạn sẽ muốn sử dụng SITEMAP GENERATOR để tạo ra sitemap

10. VCR

LINK: https://github.com/vcr/vcr

VCR gem ghi lại kết quả của các request http khi chạy test. Khiến quá trình debug, test trở nên thuận tiện và nhanh chóng

11. RETRYABLE

LINK: https://github.com/nfedyashev/retryable

Thỉng thoảng bạn phải đối mặt với vấn đề mạng chậm, rớt mạng, RETRYABLE sinh ra để retry lại nhưng request bị fail

12. CARRIERWAVE

LINK: https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave

CARRIERWAVE là gem quá quen thuộc để upload, resize ảnh ....

13. GROUPDATE

LINK: https://github.com/ankane/groupdate

GROUPDATE là gem sinh ra để group các records bằng 1 khoảng thời gian (1 tuần,...)

14. CHARTKICK

LINK: https://github.com/ankane/chartkick

Chartkick là 1 gem tuyệt vời, dùng để tạo ra chart bằng javascript, chỉ với 1 dòng code, bạn có thể include toàn bộ các charts, graphs

15. APARTMENT

LINK: https://github.com/influitive/apartment

APARTMENT là 1 gem, đơn giản hóa việc mở rộng nhiều database, nó rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn chia dữ liệu của ứng dụng ra nhiều phần ( Mỗi phần tương ứng vợi 1 khách hàng, công ty, tài khoản ...) nhưng vẫn có những phần dùng chung chẳng hạn như master data... thì APARTMENT sẽ giúp bạn rất nhiều.

16. MONEY RAILS

LINK: https://github.com/RubyMoney/money-rails

Money Rails là gem hoàn hảo, khi project của bạn làm việc với nhiều loại tiền tệ

17. RACK ATTACK

LINK: https://github.com/kickstarter/rack-attack

Rack Attack là gem để chống DDoS-attacks, bảo vệ website của bạn và tracking các request

18. FRIENDLY ID

LINK: https://github.com/norman/friendly_id

Friendly ID là gem dùng để sinh url đẹp, thay vì sử dụng id trên url, bạn sẽ có thể sử dụng bằng 1 trường gì đó khác có ý nghĩa hơn (title chẳng hạn)

19. GEOCODER

LINK: https://github.com/alexreisner/geocoder

GeoCoder là gem vô cùng tiện lợi, nó cung cấp chức năng tìm kiếm theo ip, tọa độ, và địa chỉ. Nó quá đơn giản và dễ dàng để sử dụng

Trên đây là một số gem vô cùng nổi tiếng, tiện lợi, hi vọng bài viết sẽ hữu ích với mọi người! Thanks for reading!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.