+2

15 câu hỏi và câu trả lời thường gặp khi phỏng vấn về automation test

Q1: Kiểm thử tự động là cái gì?

Kiểm thử tự động là một kỹ thuật sử dụng một công cụ tự động hóa để ghi và thực hiện các kịch bản thử nghiệm và các trường hợp mà các kiểm thử viên viết ra.

Mục đích chính của kiểm thử tự động là để giảm số lượng các trường hợp kiểm thử được chạy bằng tay và không thể loại trừ kiểm thử thủ công hoàn toàn.

Q2: Khi nào bạn sẽ dùng kiểm thử tự động?

Tự động hóa được xem xét trong các trường hợp sau đây:

 • Nhiệm vụ lặp đi lặp lại
 • Smoke và Sanity Test
 • Kiểm thử với nhiều bộ dữ liệu
 • Trường hợp kiểm tra hồi quy

Thông thường, các quyết định được dựa trên ROI (hệ số lợi nhuận trên tổng đầu tư)

Q3: Khi nào thì không sử dụng kiểm thử tự động

Người ta không nên sử dụng kiểm thử tự động trong các trường hợp sau đây:

 • Khi ứng dụng đang được kiểm thử có requirement thay đổi thường xuyên
 • Trường hợp kiểm thử một lần
 • Adhoc - kiểm thử ngẫu nhiên

Q4: Các bước liên quan trong quá trình kiểm thử tự động là gì?

Trong quá trình tự động hóa, bước liên quan là:

Lựa chọn công cụ thử nghiệm Xác định phạm vi tự động hóa Quy hoạch, thiết kế và phát triển Thực hiện kiểm tra Bảo trì

Q5: Nnhững điểm được đề cập trong khi lên kế hoạch cho giai đoạn tự động hóa là gì?

Trong từng giai đoạn của kế hoạch kiểm thử tự động phải được thực hiện trong mối quan tâm là:

 • Lựa chọn "đúng" công cụ tự động hóa
 • Lựa chọn Automation framwork nếu có
 • Danh sách phạm vi và những mục ngoài phạm vi sử dụng kiểm thử tự động.
 • Cài đặt môi trường kiểm thử .
 • Chuẩn bị Grant Chart timeline của dụ án đối với việc phát triển kịch bản kiểm thử và thực hiện.
 • Xác định thử nghiệm

Q6 ) Trong điều kiện nào chúng ta không thể sử dụng kiểm thử tự động cho các phương pháp Agile?

Kiểm thử tự động sẽ không hữu ích cho các dự án chạy theo mô hình Agile trong các điều kiện sau đây:

 • Khi kiểm thử Agile luôn có những thay đổi về yêu cầu của khách hàng
 • Khi mức chi tiết của tài liệu là cần thiết trong Agile
 • Chỉ thích hợp cho những kiểm thử hồi quy trong suốt quá trình kiểm thử Agile như tích hợp liên tục.

Q7) Các tính năng chính của một công cụ tự động hóa tốt là gì?

 • Hỗ trợ môi trường kiểm thử và dễ sử dụng
 • Dễ dàng sửa lỗi
 • Xác định đối tượng mạnh mẽ
 • Có khả năng kiểm tra đối tượng và hình ảnh
 • Xác định đối tượng
 • Kiểm tra cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ nhiều frameworks

Q8) Các loại Framwork được sử dụng trong kiểm thử phần mềm tự động là gì?

Trong kiểm thử tự động phần mềm bốn loại Framework được sử dụng là

 • Framwork tự động hóa dữ liệu
 • Framwork tự động hóa theo từ khóa
 • Framwork tự động hoá mô đun
 • Framwork tự động hóa hỗn hợp.

Q9) Tiêu chuẩn kịch bản trong kiểm thử tự động hóa là gì?

Trong khi viết kịch bản cho tự động hóa, bạn phải xem xét những việc sau đây:

 • Thống nhất cách đặt tên theoquy ước.
 • 3 dòng nhận xét cho 10 dòng code
 • Phù hiệu đầy đủ.
 • Lỗi xử lý và khắc phục lỗi nhanh
 • Sử dụng framework nếu có thể

10) Các công cụ phổ biến nhất để thử nghiệm tự động là gì?

Công cụ kiểm tra tự động phổ biến nhất là

 • QTP (HP UFT)
 • Rational Robot
 • Selenium

Q11) Bạn có thể lập bản đồ thành công của thử nghiệm tự động hóa dựa trên cơ sở nào?

Bằng cách tuân theo các tiêu chí, sự thành công của kiểm thử tự động hóa có thể được ánh xạ

 • Tỷ lệ phát hiện Defect
 • Thời gian tự động thực hiện và tiết kiệm thời gian để release sản phẩm
 • Giảm nhân lực và các chi phí khác

12) Có thể liệt kê ra một số nhược điểm của kiểm tra thủ công?

 • Kiểm thử phần mềm thủ công đòi hỏi nhiều thời gian hơn và nhiều tài nguyên hơn.
 • Không chính xác
 • Thực hiện cùng một bài kiểm tra lặp đi lặp lại là dễ bị lỗi và gây nhàm chán.
 • Không thực hiện được việc kiểm tra thủ công các dự án rất lớn và các dự án bị giới hạn thời gian.

13) Cho tôi biết bạn biết gì về Selenium

Selenium là một Test Suite framework miễn phí . Nó được sử dụng cho các môi trường Web và Điện thoại di động tự động. Nó bao gồm

 • Selenium IDE (Browser Addon - Record and Playback của trình duyệt)
 • Selenium WebDriver
 • Selenium Grid (Kiểm thử phân tán)
 • Selenium hỗ trợ kịch bản bằng các ngôn ngữ như Java, C #, Python, Ruby, PHP, Perl, Javascript.

14) Hãy cho tôi biết về QTP

QTP (Quick Test Professional) bây giờ được gọi là HP UFT. Nó là một công cụ tự động hóa thương mại và hỗ trợ rất nhiều môi trường kiểm tra Web, Desktop, SAP, Delphi, Net, ActiveX, Flex, Java, Oracle, Mobile, PeopleSoft, PowerBuilder, Siebel, Stingray, Visual Basic. Ngôn ngữ kịch bản là VBScript. Công cụ này phù hợp với HP ALM (Test Management Tool) và HP LoadRunner (Performance Testing Tool).

Các tính năng nổi bật của QTP bao gồm kiểm thử quy trình nghiệp vụ, Frameword chứa các từ khóa lien quan , hỗ trợ XML, các điểm kiểm tra mạnh mẽ, kết quả kiểm thử.

15) Giải thích Sikuli là gì?

Sikuli là một công cụ sử dụng phương pháp "Kết hợp Hình ảnh Trực quan" để tự động hóa giao diện người dùng đồ họa. Tất cả các phần tử web trong Sikuli phải được lấy làm hình ảnh và được lưu trữ bên trong dự án.

Sikuli bao gồm

Tập lệnh Sikuli Visual Scripting API cho Jython IDE Sikuli Sử dụng thực tế của Sikuli là

Nó có thể được sử dụng để tự động hóa các trang web flash hoặc các đối tượng Nó có thể tự động hóa ứng dụng dựa trên cửa sổ và bất cứ thứ gì bạn thấy trên màn hình mà không sử dụng hỗ trợ API nội bộ Nó cung cấp API đơn giản Nó có thể được dễ dàng liên kết với các công cụ như Selenium Ứng dụng máy tính để bàn có thể được tự động Sikuli cung cấp hỗ trợ rộng rãi để tự động hóa các đối tượng flash Để tự động hoá máy tính để bàn, nó sử dụng các đối tượng Flash "Trực quan Phù hợp" mạnh mẽ Nó có thể làm việc trên bất kỳ công nghệ -.NET, Java,

16) Sự khác biệt giữa Selenium và Sikuli là gì?

Sikuli Selenium
Nó cung cấp hỗ trợ rộng rãi để tự động hóa các đối tượng flash Không thể tự động hóa các đối tượng flash như máy phát video, máy nghe nhạc
Nó có API đơn giản Có một API phức tạp
Nó sử dụng một kết hợp trực quan để tìm các phần tử trên màn hình. Vì vậy, chúng tôi có thể tự động hoá bất cứ điều gì chúng ta thấy trên màn hình Không có trận đấu hình ảnh
Nó có thể tự động hóa web cũng như các ứng dụng cửa sổ Chỉ có thể tự động hoá các ứng dụng web

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/automation-testing-interview-questions.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.