0

Những câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp - DDTCMT

 1. OOP là gì ?
 2. 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng ?
 3. Ý nghĩa protected, public, private, static, self ?
 4. Cơ chế hoạt động của JS ?
 5. Cơ chế hoạt động của API ?
 6. Các phương thức của API ?
 7. Các thành phần của 1 API ?
 8. Sự khác nhau SOAP và REST APIs?
 9. Sự khác nhau require & include ?
 10. Sự khác nhau session và cookie ?
 11. Hệ điều hành em sử dụng là gì ?
 12. Hệ quản trị để quản lý cơ sở dữ liệu ?
 13. Mảng là gì ? Có mấy loại mảng ?
 14. Server: apache2, nginx, docker ? Để tăng thời gian thực thi, dung lượng load ?
 15. Có bao nhiêu loại cache ?

Trong cuộc sống gặp nhau là một cái duyên, biết đâu một ngày nào đó chúng ta va vào nhau !

[Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá] : DDTCMT

Các nội dung liên quan bên dưới comment.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí