0

Những câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp - DDTCMT

 1. OOP là gì ?
 2. 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng ?
 3. Ý nghĩa protected, public, private, static, self ?
 4. Cơ chế hoạt động của JS ?
 5. Cơ chế hoạt động của API ?
 6. Các phương thức của API ?
 7. Các thành phần của 1 API ?
 8. Sự khác nhau SOAP và REST APIs?
 9. Sự khác nhau require & include ?
 10. Sự khác nhau session và cookie ?
 11. Hệ điều hành em sử dụng là gì ?
 12. Hệ quản trị để quản lý cơ sở dữ liệu ?
 13. Mảng là gì ? Có mấy loại mảng ?
 14. Server: apache2, nginx, docker ? Để tăng thời gian thực thi, dung lượng load ?
 15. Có bao nhiêu loại cache ?

Trong cuộc sống gặp nhau là một cái duyên, biết đâu một ngày nào đó chúng ta va vào nhau !

[Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá] : DDTCMT

Các nội dung liên quan bên dưới comment.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.