Avatar

Sun* R&D Lab

Researching & Developing AWESOME THINGS

43 275 80

Về chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ sáng tạo và năng động với khoảng 70 thành viên, dành toàn thời gian để nghiên cứu các công nghệ mới nhất, cũng như ứng dụng chúng vào việc phát triển các sản phẩm của riêng mình, những dịch vụ sẽ giúp cuộc sống của các lập trình viên trở nên dễ dàng hơn.

Chúng tôi làm gì?

AI Research:

 • Nghiên cứu về những thuật toán Machine Learning, Deep Learning.
 • Áp dụng Machine Learning, Deep Learning vào các dự án của R&D Lab.
 • Áp dụng Machine Learning, Deep Learning để cải thiện các work flow cổ điển.
 • Viết báo cáo khoa học về các thành quả nghiên cứu của nhóm, và tham gia các hội nghị quốc tế.

Blockchain Research:

 • Nghiên cứu về các công nghệ Blockchain như Bitcoin, Ethereum, Loom Network...
 • Phát triển các dịch vụ Blockchain của tổ chức
 • Tham gia hỗ trợ các dự án có liên quan đến Blockchain

Cyber Security Research:

 • Nghiên cứu về các lỗ hổng bảo mật.
 • Penetration Testing Web & Apps.
 • Phát triển các công cụ để giúp cho các projects cải thiện quy trình kiểm tra bảo mật.

Open Source Research:

 • Nghiên cứu về các dự án, các công nghệ open source.
 • Contribute cho các dự án Open Source.
 • Tự phát triển và publish những dự án Open Source của nhóm.

Product Development:

 • Tự phát triển những dịch vụ riêng, của Programmers, và dành cho Programmers.