+4

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt node trên ubuntu 18. và 20. nhé

Letttt go 😉😉

Chúng ta có thể sử dụng package mặc định của ubuntu để cài đặt node và npm luôn, nhưng ở đây mình sẽ dùng nvm để quản lý các phiên bản của node. ⇒ Sẽ rất thuận tiện cho các bạn sau này

Cài đặt NVM

Chúng ta có thể vào thằng github của nvm nhé

https://github.com/nvm-sh/nvm

Trước hết chúng ta update ubuntu

sudo apt-get update

sudo apt update

Cài đặt nvm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.37.0/install.sh | bash

Lưu ý: Hãy cài đặt curl nếu máy bạn chưa cài nhé

sudo apt-get install curl

Sau đó mở file ~/.bash_profile, ~/.zshrc, ~/.profile, hoặc ~/.bashrc (tương ứng với mỗi máy dùng shell nào nhé) và paste dòng sau vào trong file

export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Thế là xong, chúng ta có thể kiểm tra nvm cài đặt thành công hay chưa bằng câu lệnh nvm -v

Cài đặt node + yarn

Dùng nvm cài đặt node bằng câu lệnh như sau

nvm install node # "node" is an alias for the latest version

WOWW, xong, chúng ta kiểm tra node version thôi

node -v

Rất đơn giản phải hem, ngoài ra chúng ta có thể cài nhiều phiên bản khác nhau của node, và switch dễ dàng qua lại các phiên bản với nhau nhờ vào nvm ⇒ Đây chính là điểm mà mình thấy hay nhất của nvm.

Tiếp theo thì cài đặt yarn thôi

npm install -g yarn

Xong. Chúng ta cùng kiểm tra lại 1 lần nữa nhé

nvm -v
node -v
npm -v
yarn -v

Kết

  • Để cài đặt node, chúng ta nên dùng 1 thằng quản lý nó như nvm
  • Rails - đơn giản chỉ là 1 gem của ruby
  • Cài đặt nhanh nvmnode bằng câu lệnh
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.37.0/install.sh | bash

nvm install node # "node" is an alias for the latest version

node -v # for check node version

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, mọi góp ý hãy comment dưới cho mình biết nhé.


Ủng hộ mình với cách đọc bài viết gốc nha...👇👇👇

https://hoangpn.com/p/cai-dat-nvm-node-yarn-tren-ubuntu-18-va-20


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.