Viblo Code

DISCUSSIONS

Aug 10th, 2018 1:34 AM

mình chạy lại mà... Vẫn chỉ hiện ra chữ It works

0
Aug 10th, 2018 1:23 AM

@Katoji Bạn ý đang muốn tìm giải pháp khác tối ưu hơn để play video giống Facebook cho ứng dụng IOS, code với Swift4. Bạn có kinh nghiệm hay giải pháp gì share cho bạn ấy với.

0
Aug 10th, 2018 1:13 AM

He, bài viết chi tiết quá 😄

0
Aug 9th, 2018 8:32 PM

class Foo; end

foo = Foo.new

def foo.bar puts 'instance method' end

foo.bar # "instance method"

Anh new object foo rồi dưới anh chỉ cần gọi foo.bar thôi, đúng ko anh ?

0
Aug 9th, 2018 5:18 PM

Ủa, vậy à ? Mình thấy vẫn sài ngon mà ?

0
Aug 9th, 2018 4:50 PM

" Mình quên config lại trong file .env " bạn cho mình hỏi file .env này ở đâu vậy ta, mình k hiểu lắm cho nay

0
Aug 9th, 2018 3:43 PM

bạn có thể dùng Pusher thay cho Redis cũng được, nhưng giống như mình mô tả ở đầu bài, Pusher bạn sẽ phải trả phí khi sau này, đồng thời khả năng customize sẽ bị hạn chế, và các tutorials sử dụng Pusher khá là nhiều trên facebook nhưng với Redis khi mình tìm thì hầu như không có hoặc ở các phiên bản đã cũ. Nên mình mới làm ra tut này.

0
Aug 9th, 2018 1:40 PM

À em thấy bài anh viết bằng js nên em có viết lại để dễ dùng 😄. Cứ copy hết F12 vào console và chạy ạ

String.prototype.splice = function(idx) {
    return this.slice(0, idx) + "." + this.slice(idx, this.length);
};
function formatCurrency(str){
	str = str.split('').reverse().join('');
	len = Math.abs(str.length/3);
	if (Number.isInteger(len)){
		len = len - 1;
	}
	len = parseInt(len);
	hihi = -1;
	while (len > 0){
		hihi += 4;
		str = str.splice(hihi);
		len -= 1;
	}
	str = str.split('').reverse().join('');
	console.log(str);
}
formatCurrency('10000000000000');
+1
Aug 9th, 2018 1:22 PM

Test cái này thế nào vậy?

0
Aug 9th, 2018 12:46 PM

Bạn post source code lên sẽ dễ hiểu hơn đó.

0
Aug 9th, 2018 11:21 AM

đọc cuốn hút phết, viết tiếp đi thím

0
Aug 9th, 2018 10:56 AM

Bài viết hay. Nhưng buồn cho cái unikey trên ubuntu thì ko thấy cộng đồng mạng hỗ trợ nữa 😄

+1
Aug 9th, 2018 10:55 AM

Bài viết rất hay và gợi mở 😄

Nếu e trong trường hợp này đầu tiên cứ format thì sẽ có regex tương ứng. Nhưng để nhớ được nó thì khó quá 😄 nên bỏ qua Vì vậy em sẽ bắt đầu viết theo cách 2 vì nó gần với tu duy và logic hơn 😄. và khi viết song chắc nhìn vòn while thì có thể dùng đệ quy được. còn cách 1 em chắc ko nghĩ ra nổi mất =)). Em Nói đùa thế cho vui thôi nhưng cách 1 nếu ai tinh ý ta có thể làm theo cách khác như thế này được không anh 😄

String.prototype.splice = function(idx) {
    return this.slice(0, idx) + "." + this.slice(idx, this.length);
};
str = "0000000000000001";
len = Math.abs(str.length/3);
if (Number.isInteger(len)){
	len = len - 1;
}
len = parseInt(len);
hihi = -1;
while (len > 0){
	hihi += 4;
	str = str.splice(hihi);
	len -= 1;
}
console.log(str);
0
Aug 9th, 2018 9:29 AM

Haha sory bạn nhé mình quên ko ghi mình đang demo trên sql server. 2 loại hình HQTCSDL này no có cú pháp khác nhau nên thành ra bên mysql bạn phải viết khác đi nhé.

inserted = NEW

deleted = OLD

nên bạn chỉ cần chạy ntn là ok nhé

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_DatHang 
AFTER insert
ON tbl_DatHang FOR EACH ROW 
BEGIN
	UPDATE tbl_KhoHang
	SET SoLuongTon = SoLuongTon - NEW.SoLuongDat
    where MaHang = New.MaHang;
END;
$$
DELIMITER ;

Và vì sao bạn có thể lấy được NEW.SoLuongDat thì nó là tương đương với câu select sau nhé bạn 😄

SET SoLuongTon = SoLuongTon - (
	SELECT SoLuongDat
	FROM inserted
	WHERE MaHang = tbl_KhoHang.MaHang )
FROM tbl_KhoHang
JOIN inserted ON tbl_KhoHang.MaHang = inserted.MaHang

Bạn có thể xem cú pháp bên mysql trên document hoặc là vào đây cũng đc nhé 😄

https://www.techonthenet.com/mysql/triggers/after_insert.php

Nếu có câu hỏi cứ hỏi nhé. rảnh mình sẽ tìm tòi và giải đáp cho 😄

0
Aug 9th, 2018 8:49 AM

Chuyện phỏng vấn là đàm đạo cho vui mà, hay là vô Sendo đàm đạo đi bạn

0
Aug 9th, 2018 8:48 AM

Regex nhiều khi là cứu cánh cho rất nhiều giải pháp 😃

0
Aug 9th, 2018 8:48 AM

Mình chỉ chia sẽ về các ý tuởng mà mình đã nhận đuợc trogn quá trình phỏng vấn thôi, mà đệ quy cũng hay mà 😃

0
Aug 9th, 2018 8:40 AM

lắm loại quá Abstract Interface Trait Helper

0
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.