DISCUSSIONS

Jul 29th, 2015 5:09 AM

@ Hoang Le Đúng là lỗi typo, thank bạn 😄

0
NguyenDuong
commented to the post Django framework part 2 by
Jul 27th, 2015 11:24 PM

ok. thang sau a viet tiep cai nay.

0
Jul 27th, 2015 5:07 PM

Liên quan đến phần like thì nên bổ sung thêm 2 nội dung như sau:

  • Để like được link, mà trên newfeed, nó hiển thị ảnh đại diện của link mình like thì cái link đó phải có những thành phần nào
  • Khi like 1 link, thông thường người dùng có thể click vào link hiển thị trên feed, tùy vào mục đích, muốn mở ra 1 trang nào đó hoặc mở đến app của mình, cần phải thiết lập như thế nào. Tham khảo phần deeplink trên setup của face và link sau: "http://ogp.me/"
0
Jul 26th, 2015 8:40 PM

Good

0
Jul 25th, 2015 6:03 PM

Hay quá, cho phép mình share lại nhé bạn.

0
Jul 25th, 2015 5:39 PM

Bài viết rất hay. Các khái niệm rất cô đọng, dễ hiểu.

Tuy nhiên có 1 lỗi chính tả nhỏ ở cuối bài (nếu mình nghĩ đúng 😃 )

4.Scrum= Scrum + Kanban ==> 4.Scrumban = Scrum + Kanban

Khi nào nên sử dụng Scrum ==> Khi nào nên sử dụng Scrumban

0
Tung Nguyen
commented to the post Django framework part 2 by
Jul 21st, 2015 5:10 PM

Tiếp đi anh ơi, đang hay 😄

0
Jul 18th, 2015 6:27 PM

Cảm ơn anh về bài viết. Anh có thể nói rõ hơn về cách check syntax đã nêu trong bài viết được không ? Thank!

0
commented to the post ElasticSearch in 5 minutes by
Jul 16th, 2015 1:14 AM

Thật không thể tin được

better

verb [ with obj. ]

improve on or surpass (an existing or previous level or achievement): his account can hardly be bettered | bettering his previous time by ten minutes.

  • make (something) better; improve: his ideas for bettering the lot of the millhands.

  • (better oneself) achieve a higher social position or status: the residents are mostly Londoners who have bettered themselves.

  • overcome or defeat (someone): she had almost bettered him at archery.

0
dinhhoanglong91
commented to the post ElasticSearch in 5 minutes by
Jul 16th, 2015 1:03 AM

please give me some feedback so that i can better myself.

better is a verb, isn't it?

0
Jul 15th, 2015 9:27 PM

cái này hay a ah trước e cũng có bài viết về foundation nh đa số mn dùng bootstrap. Thực ra e thấy dùng j cũng được tất cả đều do yêu cầu của người sử dụng và do người code. Thiệt ra nói đúng hơn là bootstrap và foundation đều đi ngược nguyên tắc của css .Họ sử dụng html thay cho sử dụng css nhưng với công nghệ ngành càng phát triển thì ng ta dùng cái nào nhanh gọn tốn ít thời gian nên dùng framework. Nếu a đã tốn công tìm hiểu về bootstrap, foundation. a thử tìm hiểu về media querie. Ngọn nguồn của framework cho reponsive web đều từ nó mà ra

0
Capuchino D.
commented to the post Applicative Functor by
Jul 6th, 2015 5:26 PM

Cảm ơn @huydx đã góp ý,

Mình sẽ update bài viết bổ sung.

Cheer

0
Phương 'J' Lê H.
commented to the post Learn Ruby on Rails API - GrapeAPI by
Jul 5th, 2015 10:16 PM

(+1)

0
Jul 5th, 2015 7:17 PM

Ôi thần linh ơi. Anh ấy google translate bài viết. Mình không thể hiểu được bài viết này....

0
David Black
commented to the post Autotest GUI với Scala by
Jun 30th, 2015 8:11 AM

good!

0
David Black
commented to the post Replication in MySQL by
Jun 30th, 2015 7:44 AM

Theo em thì các engine nào của mysql hỗ trợ replication?. Master db nên dùng engine nào ? có thể replication từ master sử dụng engine này sang client sử dụng engine khác không?

Sửa trong file /etc/my.cnf những option sau: [mysqld] log-bin=mysql-bin server-id=1 innodb_flush_log_at_trx_commit=1 sync_binlog=1
Start mysql trên MySQL master

b. Cấu hình database Slave:

Sửa trong file /etc/my.cnf option sau: server-id=2

Start mysql trên MySQL slave.
-------------------------

các thông số cấu hình trên có ý nghĩa gì?

0
HN Yuri
commented to the post Cơ bản về engine vật lý trong Unity by
Jun 29th, 2015 11:39 PM

(hoho)

0
HN Yuri
commented to the post Akali App eCommerce Template by
Jun 29th, 2015 11:38 PM

(hoho)

0
commented to the post Shebang (Unix) by
Jun 29th, 2015 7:38 PM

@leminhtuan2015 Good job!

0
Jun 29th, 2015 7:07 PM

Chào bạn,

Hiện tại mình đang gặp vướng mắc khi sử dụng docker như sau: Mình cần cài đặt server wildfly, chạy trên port 8080 trên 1 container, sau đó muốn map port 8080 của container vào port 80 của host.

sau khi cài đặt trên container xong xuôi, test thử bên trong container thì đã connect được vào port 8080.

Khi run lại container với tham số map port: -p 8080:80

thì thử connect từ host qua địa chỉ: localhost, thì gặp lỗi refused.

Nhờ bạn tư vấn giúp mình làm thế nào để khắc phục được lỗi này?

0