Uiza

DISCUSSIONS

Jul 9th, 2017 12:52 PM

Bạn ơi cho mình xin skype của bạn đi

0
Jul 9th, 2017 6:24 AM

Chào bạn, Mình đã thử các đoạn code của bạn nhưng kết quả của 4 cái đều là parent cả.

0
Jul 9th, 2017 3:31 AM

Bạn/anh còn thiếu bước để chạy server và client nữa :v

+1
Jul 8th, 2017 3:13 PM

Cảm ơn bạn!

0
Jul 8th, 2017 3:12 PM

Vâng a, bài này không sử dụng tới db nên không có phần cấu hình db test và db prod. Nếu có thì sẽ sử dụng biến process.env.NODE_ENV= 'test'; Trong file test luôn ghi đè giá trị biến này cho chắc 😄. Em cập nhật lại link source code rồi. Chủ để a gợi ý rất hay, có thể em sẽ tìm hiểu và viết bài trong thời gian tới.

0
Jul 8th, 2017 1:28 AM

Quản lý CSDL mình nghĩ nên để trong quy trình phát triển dự án, việc quản lý như thế nào, làm sao để thống nhất thì đó là một quy trình. Mình nghĩ nên thêm việc kiểm soát chặt chẽ trong dự án, quản lý công việc.

0
Jul 7th, 2017 9:07 AM

@euclid, feel free to get the source code from my repository. nodejs-unit-test

0
Jul 6th, 2017 7:57 AM

copy không ghi nguồn chứ hay gì 😐

0
Jul 6th, 2017 3:51 AM

Cảm ơn a

0
Jul 5th, 2017 4:31 PM

Cho mình hỏi, dùng form bình thường vẫn được, vậy nếu dùng form của Laravel thì có ưu điểm gì hơn vậy bạn

0
Jul 5th, 2017 11:49 AM

Theo mình thấy thì Clip post có thể để ngay dưới Votes. Trước mình cũng làm site dạng này và mình dùng cái nút đó là "Favorite" với chức năng tương tự 😄

0
Jul 5th, 2017 4:52 AM

rest api thì tầng view nằm ở đâu bạn, bạn phân tích kỹ thêm.

0
Jul 5th, 2017 4:52 AM

rest api thì tầng view nằm ở đâu bạn, bạn phân tích kỹ thêm.

0
Jul 5th, 2017 2:53 AM

bạn tìm hiểu couchbase xem

0
Jul 5th, 2017 2:29 AM

thiếu Yii nữa bạn ơi, nay khá tốt

+1
Jul 4th, 2017 3:32 PM

Cảm ơn anh. Bài viết rất hay. 😃))

0
Jul 4th, 2017 9:02 AM

bài viết rất hay cảm ơn tác giả.

0
Jul 4th, 2017 7:29 AM

Cảm ơn vì bài viết, có điều mình nghĩ nếu đã ghi ra ưu điểm thì nên có khuyết điểm để mọi người dễ hình dung và só sánh với các e commerce khác.

0
Jul 3rd, 2017 4:41 AM

Bài viết rất hay (y)

0
Jul 3rd, 2017 3:13 AM

(y)

+1