DISCUSSIONS

Mình đồng ý với bạn là php có nhiều nhược điểm như trên nhưng mình cũng xin góp ý như sau:

  1. Cái phép so sánh này của bạn
 var_dump("61529519452809720693702583126814" == "61529519452809720000000000000000");

không phải chỉ PHP mới sai. Nguyên nhân là do PHP và 1 số ngôn ngữ khác đều gán về dạng integer rồi so sánh. Nhưng nếu là người đã code thì phải biết so sánh chuổi ko dùng dấu == nhé. Thằng Java cũng vậy mà. 2. Câu lỗi "PHP Parse error: syntax error, unexpected '::' (T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM) in Command line code on line 1" Sao lại không hiểu hả bạn? Lỗi synta, có dấu '::' không mong muốn (không đúng) ở dòng 1. Theo bạn thì phải hiển thị thế nào mới dễ hiểu? 3. Bạn dịch 2 từ consistent và reliable đều là tính ổn định, trong khi 1 thằng gà tiếng anh như mình cho vào google translate cũng thấy nó là tính thích hợp và tính tin cậy mà. 4. Việc tên hàm chưa chuẩn, thay đổi thì không thể tránh khỏi. Nó có thể thay đổi để thân thiện hợn, dễ nhớ hơn và ngăn ngọn hơn. Tuy nhiên giờ PHP đang đi theo hướng đối tượng hóa. Việc sử dụng tên class, method cũng dần được chuẩn hóa bởi cộng đồng phát triển nó. 5. Đúng là PHP có lịch sử khá lâu đời, cộng đồng phát triển lớn nhưng lại kém phát triển về chiều xâu, ít cải tiến. Đó là ngày xưa thôi. Giờ PHP phát triển nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn. Bạn đã dùng đến PHP version mấy? 6. Mình thấy 1 nhược điểm của PHP là việc xử lý dự trên event và thread kém xa nhiều ngôn ngữ khác. Và nó đang dần hoàn thiện phần đó. 7. Theo mình ngôn ngữ cũng chỉ là cách thể hiện ý tưởng, thuật toán của mình thôi. Nên PHP hay ngôn ngữ nào không quan trọng bằng mình hiểu bản chất vấn đề, có giải pháp hợp lý ( dự trên ngôn ngữ và điều kiện của hệ thống ). Biết vận dụng ưu điểm và hạn chế nhực điểm của ngôn ngữ, hệ thống mình đang có để tạo ra cái tốt nhất mới là điều đáng nói.

+1
  1. Link phần 2 vẫn là link của framgia nên không truy cập được
  2. Để lấy được meta data của ảnh thì ngoài việc ảnh là ảnh gốc ra bạn còn phải cài extention exif của php nữa
  3. Mình thấy phần transform, bạn nen viết thêm các custom các tham số + các đổi tên file cho thân thiện hơn sau khi transform. Bạn có thể viết thêm cả các tạo 1 customize transform.

Thank for sharing!

0

@naa giải hết rồi xem source code của trang đấy 😄

0

Đáp án bài Mauthentication anh ơi

0

(goodjob)

0

chẳng hiểu gì nhưng mà (+1) =))

0

これ忘れがちなのでありがたいです

0
Apr 7th, 2015 9:01 p.m.

It's realy nice, thanks!

0

Thanks a lot!

0
Apr 7th, 2015 8:52 p.m.

Thanks a lot!

0
Apr 7th, 2015 1:01 a.m.

@KhanhHD I cannot but I ask anyone to translate it, thanks.

0

Không đáng để viết thành bài viết nên mình viết thành comment. Khi nhắc đến cookies hay sessions thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến nhu cầu mã hoá. Mình xin giới thiệu 1 thư viện khá đầu đủ về mã hoá cho ActionScript.

https://github.com/mikechambers/as3corelib

Tất cả việc cần làm là copy nội dung thư mục src vào root trong project Flash của bạn và dùng.

Ví dụ về mã hóa MD5:

import com.adobe.crypto.MD5;
var hash:String = MD5.hash("Framgia");
0
Apr 3rd, 2015 7:42 a.m.

Could you please translate into Vietnamese 😃

0
Apr 2nd, 2015 10:52 p.m.

Good job!!!

0
Apr 2nd, 2015 10:46 p.m.

được đới!

0
Apr 2nd, 2015 10:46 p.m.

Good article. Waiting to read new posts from you.

0

@DungNq : nice, I'll read it ! (thankyou)

0

Python version please !

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.