Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

Dec 25th, 2015 11:20 PM

Làm cái này lâu rồi mà.

0
Dec 25th, 2015 10:21 PM

Nếu em có nhiều plugin thì em tạo thư mục riêng trong folder Android đc ko ạ/

0
Dec 25th, 2015 2:30 AM

Nên ghi rõ nguồn bài viết http://kipalog.com/posts/Chon-NodeJS-hay-Ruby- 😃

0
Dec 25th, 2015 1:21 AM

bài viết tuyệt vời, tôi ấn tượng nhất với đoạn six nine (blush)

0
Dec 23rd, 2015 6:05 PM

Em nên đưa thêm ví dụ về cách xử lý đa luồng trong Java.

0
Dec 23rd, 2015 5:36 AM

Rất ngắn gọn xúc tích. Nhưng rất hay cho người muốn bắt đầu. Cám ơn tác giả 😄

0
Dec 23rd, 2015 5:36 AM

Rất ngắn gọn xúc tích. Nhưng rất hay cho người muốn bắt đầu. Cám ơn tác giả 😄

0
Dec 22nd, 2015 5:21 PM

Sao phần 9 10 11 12 13 câu SQL giống nhau thế nhỉ? đều là User.ransack(nick_name_cont: 'Hon').result.to_sql => SELECT "users".* FROM "users" WHERE ("users"."nick_name" LIKE '%Hon%')

0
Dec 21st, 2015 5:00 AM

Thanks bro. Very nice.

0
Dec 18th, 2015 5:20 PM

@tran huy hoang: hi a, lâu quá chưa thấy a phản hồi...

0
Dec 18th, 2015 1:13 AM

@smagic39 Cái này là trường hợp client_validation không apply việc validate từ server (model) sang view. Đơn giản là không có validate trên view nữa chỉ có trong model thôi

0
Dec 18th, 2015 12:07 AM

@smagic39 Updated

0
Dec 17th, 2015 9:51 PM

Good and quickly update 😄

0
Dec 17th, 2015 6:19 AM

Bài viết rất bổ ích, cảm ơn tác giả.

0
Dec 16th, 2015 5:20 PM

CHo em xin CSDL của bài này được ko? Em mới học php nên em muốn chạy thử và xem nó hoạt động ra sao

0
Dec 15th, 2015 10:14 PM

@quangdinhcr Like & Thanks (y)

0
Dec 15th, 2015 7:51 AM

Bài viết công phu, mình xin có 1 số đóng góp nhỏ:

  • Bạn nên đi sâu thêm chút về điểm mạnh của scrapy: follow link
  • Nên sử dụng virtualenv khi viết với scrapy 😉
  • CSDL đẹp nhất với anh scrapy là MongoDB 😄
0
Dec 15th, 2015 7:30 AM

Ý một mình nói kỹ một chút, tức là đồng bộ chỉ chơi với đồng bộ. Một threadA muốn đồng bộ một đối tượng object với ThreadB thì cả hai phải có giai đoạn khóa object này lại. Synchronized(object){ statement 1, statement 2, ... statement n } Trong lúc nó khóa object này lại thì nó sẽ thực hiện các câu lệnh statement (các câu lệnh là tùy ý tùy theo nhu cầu mỗi thread). Xong việc thì nó sẽ giao quyền khóa object lại cho một thread khác. từ khóa synchronized dùng ở phương thức cũng mang cùng ý nghĩa như trên.

+1
Dec 15th, 2015 7:19 AM

Mình thấy cách hiểu đồng bộ theo đoạn code hay phương thức rất dễ gây hiểu nhầm. Mình thì hiểu đồng bộ chia làm 2 cấp, đầu tiên là ở cấp đối tượng, 2 là ở cấp class(tức là khác đối tượng cũng đồng bộ được)

Và một điều quan trọng cũng như cơ bản cần nhớ là đồng bộ sẽ chỉ chơi với đồng bộ (synchronized). Nếu một threadA muốn đồng bộ dữ liệu với một thread B thì cả hai thằng đều phải dùng các câu lệnh(hay method) có từ khóa synchronized.

Điều quan trọng thứ 2 là khi synchronized(object) tức là object đó đang bị khóa bởi luồng(tạm gọi ThreadA) chứa câu lệnh đó. Và bất kỳ thread nào làm việc gì liên quan đến synchronized đối với object này, mà trong thời gian thằng ThreadA đang lock object đó đều phải đợi cho đến khi thằng ThreadA xong việc với object.

Tương tự với cấp độ Class.

+1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.