transform: scaleX(-1)

transform: scaleX(-1)

Avatar
thg 6 21, 2018 10:13 CH

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

1700 39 0 33
0

transform: scaleX(-1)


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.