@EnvironmentObject

@EnvironmentObject

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

SwiftUI: phân biệt các property wrapper @State, @StateObject, @ObservedObject, @EnvironmentObject

2.2K 3 0
5
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí