10 Tính năng có thể bạn chưa biết về Eloquent

10 Tính năng có thể bạn chưa biết về Eloquent