Published at Nov 13th, 2018 3:31 AM 176 0 0 4
  • 176 0

Series này mình sẽ tổng hợp các bài viết về ứng dụng công nghệ Blockchain trong các lĩnh vực của đời sống: tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, bất động sản, nông nghiệp,...

Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain được sinh ra để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin như vấn đề về bảo mật, tốc độ giao dịch, tính minh bạch, … nhờ những đặc tính riêng có của nó. Đặc tính quan trọng đầu tiên đó là tính đồng sở hữu. Blockchain được tạo ra trên cơ sở mạng lưới ngang hàng, không có ai là sở hữu duy nhất giống như một “máy chủ” theo công nghệ hiện tại mà tất cả đều đóng vai trò như nhau, cơ sở lưu trữ dữ liệu phân tán ở các máy tính ngang hàng nên ai cũng có quyền truy cập như nhau, nhờ vậy đảm bảo tính công bằng và giảm thiểu rủi ro tối đa trong trường hợp bị tấn công mạng.

Blockchain còn là hình thức lưu trữ minh bạch tuyệt đối mà mọi cá nhân tham gia đều có quyền truy cập phiên bản đầy đủ. Một khi đã được cập nhật, nó không thể bị thay đổi hoặc xáo trộn mà chỉ có thể bổ sung, và quá trình cập nhật diễn ra đồng thời trên tất cả máy tính trong mạng lưới. Ngoài ra, do tất cả các bên tham gia mạng lưới đều đồng thuận trong việc cùng xác minh các dữ liệu đã được ghi nhận nên sẽ giúp gia tăng tính chuẩn xác của các giao dịch thực hiện thông qua cơ chế này.

Một ưu điểm nữa là do không cần đến một hệ thống trung gian phức tạp cồng kềnh mà sử dụng luôn tài nguyên của các máy tính tham gia mạng lưới nên giao dịch dựa trên công nghệ Blockchain có được ưu điểm là tốc độ vận hành rất cao, trong khi áp dụng với giá thành rẻ, không mất chi phí xây dựng bảo trì vận hành hệ thống.

Hãy cùng tìm hiểu ứng dụng công nghệ Blockchain trong các lĩnh vực của đời sống thông qua Series này của mình nhé !

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.