+1

Trà chanh- chém gió về paper

Share
  • 164 0
 Published at Jul 13th, 2020 11:51 a.m. 164 0 1 2
  • 164 0

Ý tưởng

Bắt nguồn từ việc ngu xi và cải thiện trí nhớ ngắn hạn của mình khi đọc paper nên hôm nay mình quyết tâm dốc hết nghị lực và lòng dũng cảm của bản thân, mạnh dạn tạo series này với mục đích:

  1. Viết lại cái mình đọc để khi quên mình có thể đọc được.
  2. Mình mong muốn qua đây mình có thể cùng mọi người trao đổi, thảo luận về những gì mình đọc được để cùng nhau thảo luận để hiểu sâu hơn.

Trong bài viết sẽ không thể tránh khỏi những sơ xót hoặc hiểu sai ý tưởng của tác giả nên mong anh em góp ý để cùng nhau tiến bộ 😃))

Share

COMMENTS


Avatar Nguyễn Hữu Lợi @loinguyensg1991
Jul 6th, 2023 2:16 p.m.

for path in LIST_PATH_ANNOTATION: # giá trị này là vậy anh @Việt Hoàng print(path) file_path = os.path.join(DATA_DIR_PATH_IMG_ANNOTATION, path)

giá trị DATA_DIR_PATH_IMG_ANNOTATION này là vậy anh @Việt Hoàng

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.