0

Tech Invasion 2018

Share
  • 15 0
Published at Sep 28th, 2018 7:33 AM 15 0 0 5
  • 15 0

Hội nghị Cách mạng Công nghệ Tech Invasion 2018 là một sự kiện được tổ chức bởi Vietcode.org. Tech Invasion 2018 cung cấp cho người tham gia cái nhìn tổng quát nhất về những ảnh hưởng của công nghệ thông tin tới các lĩnh vực khác nhau trong đời sống, từ sự thống trị của Grab trong ngành giao thông vận tải cho đến các ứng dụng như PayPal hay MoMo trong ngành tài chính và tiền tệ. Qua các sessions chuyên môn với sự góp mặt của các chuyên gia trong các lĩnh vực như Edtech (Công nghệ giáo dục), On Demand, Social, Entertainment,... các bạn trẻ tham dự sẽ có định hướng rõ ràng hơn về ngành nghề và lĩnh vực công nghệ mình sẽ theo đuổi trong tương lai.

Share