Published at Jun 19th, 2019 3:49 p.m. 705 15 0 12
  • 705 15

Coroutine không phải là một khái niệm mới trong lập trình. Đã có nhiều ngôn ngữ lập trình sử dụng Coroutine. Nhưng thời gian gần đây từ khóa Kotlin Coroutine nổi lên như một xu thế. Để bắt kịp xu thế của các kỹ thuật mới, công nghệ mới trong Android. Mình sẽ cùng các bạn học cái thứ mởi mẻ đầy sức mạnh này. Hy vọng các bạn theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.