+1

K8S - Zero to One

Share
  • 174 2
 Published at Aug 23rd, 2022 3:21 a.m. 174 2 0 2
  • 174 2

Chào mừng bạn tới với series K8S - Zero to One của mình. Trong series này với cương vị là một người bắt đầu làm quen với k8s, mình sẽ ghi lại quá trình học tập xây dựng và triển khai một cụm cluster k8s và triển khai các ứng dụng của mình như thế nào. Hy Vọng bài viết sẽ giúp ích được những bạn mới tiếp cận với K8S như mình một cách dễ dàng hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.