+9

Serverless Series

Share
  • 2442 49
 Published at Nov 29th, 2021 12:25 p.m. 2442 49 1 13
  • 2442 49

Chào các bạn tới với series về Serverless. Trong series này ta sẽ nói về về Serverless và cách dùng AWS Lambda để xây dựng REST API. Song song với series này mình cũng có viết một series về Terraform, mục đích của mình khi viết hai series này chung là hướng tới việc mọi người khi đọc xong có thể thiết kế và triển khai được mô hình Serverless bằng AWS Lambda + quản lý các Infrastructure liên quan tới AWS Lambda bằng Terraform như API Gateway, Cognito, ... Bên cạnh đó là có thể tổ chức được source code để dev local và xây dựng luồng CI/CD.

Share

CONTENTS


COMMENTS


Avatar FTV Thái Vũ @gunlo3003
Oct 18th, 2022 11:03 a.m.

Tuyệt vời. Nếu viết bằng Nodejs nữa thì cám ơn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.