0

Deep Learning for Chatbot

Share
  • 226 3
  Published at Dec 3rd, 2018 9:44 AM 226 3 0 3
  • 226 3

Mình bắt đầu học machine learning và deep learning. Mình sẽ chia sẻ các bài dịch, các bài hướng dẫn của mình xoay quanh việc tạo Chatbot. Các bạn có thể ghé qua blog của mình luantm blog. Các bài mình nghĩ là hay mình sẽ chọn lọc và đưa lên đây.

  1. Giới thiệu
  2. Tạo một retrieval-based
  3. Thiết kế generative based
  4. Tạo một generative based
  5. Sử dụng một số framework chatbot
Share