0

Hyperledger Fabric ( Private Blockchain ) cho người mới bắt đầu.

Share
  • 653 5
 Published at Aug 6th, 2019 9:11 a.m. 653 5 0 7
  • 653 5

Trong series mình sẽ giới thiệu đến mọi người công nghệ Blockchain nói chung và Private Blockchain nói riêng. Trong đó, Hyperledger Fabric là một mạng Private Blockchain điển hình, được sinh ra để phục vụ cho mục đích giao dịch riêng tư giữa các doanh nghiệp. Sau khi đọc xong series này, bạn sẽ hiểu rõ Blockchain là gì, có kiến thức về cơ bản về kiến trúc của mạng Hyperledger Fabric , chức năng của từng thành phần, chạy các thành phần của mạng đó trên docker, viết chaincode và cài đặt chaincode lên mạng ( Chaincode là gì ? Mình sẽ nói rõ trong series ) và vận hành mạng . Ở bài 1, mình sẽ giới thiệu về nguyên lý chung của blockchain, bitcoin. Trong các bài sau, mình sẽ tập trung vào Hyperledger Fabric.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.