Published at Sep 6th, 2020 4:31 PM 591 14 0 7
  • 591 14

Gần đây, Flutter nổi lên và được Google PR như một xu thế của lập trình di động vậy. Với bản tính say mê gái, á nhầm mê lập trình như mình thì không thể không khám phá cô em này được. Sau một thời gian tìm hiểu và làm việc với ẻm, thì thú thật là em nó phê lắm các cụ ạ. Đồ ngon thì phải có bạn hiền, sau một giây suy nghĩ, một tia sáng lóe lên như mặt trời chân lý chói qua tim rằng mình phải viết một series chia sẻ về Flutter. Series này đã ra đời như thế đó.

Share