0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột

Share
  • 164 1
 Published at Feb 17th, 2020 2:54 a.m. 164 1 0 2
  • 164 1

Tôi đã trải qua không ít lần khóc thầm trong WC hoặc toát mồ hôi hột khi triển khai phần mềm lên môi trường Production, hay những đêm thức trắng để deploy và giật mình vì hệ thống chết khi tới giờ bàn giao cho khách hàng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của tôi khi làm việc với Production Server. Đây có thể coi là những bài học sương máu trong cuộc đời Coder của tôi. Vì quá dài, nên tôi sẽ chia ra làm 3 phần và gửi tới các bạn lần lượt mỗi tuần.

Phần 1: Chuẩn bị

Phần 2: Triển khai

Phần 3: Giám sát.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.