+3

Trả lời các câu hỏi mà bản thân thấy thích thú về lập trình. :)

Share
  • 326 1
 Published at thg 2 20, 2019 7:36 SA 326 1 0 6
  • 326 1

Đơn giản là mỗi ngày đến công ty, đồng nghiệp, sếp, khách hàng và mấy thằng bạn chó luôn có rất nhiều câu hỏi về kỹ thuật dành cho mình. Tuy nhiên, không phải câu hỏi nào mình cũng có thể trả lời một cách tử tế được. Vì vậy, mình viết series này để trả lời những câu hỏi(chủ yếu về mặt kỹ thuật) mà bản thân thấy thích thú và muốn đào sâu. Âu cũng là một cách để notes lại những kiến thức thú vị cho bản thân. Mình muốn làm điều này lâu rồi, nhưng từ khi biết đến Viblo, mình mới nhận ra nó là một nền tảng quá đỗi phù hợp cho việc này. Nào thì quẩy thôi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.