+7

[Rails question - Nhật Vy - #part 2] Bài toán gửi mail chúc mừng sinh nhật dưới dạng background job trong Rails?

Một sự khó hiểu nhẹ?(các bạn có thể skip phần này - phần chính của bài viết nằm ở II.)

Sau khi làm xong bài toán ngày hôm trước, mình nhận ra một điều kỳ lạ. Các bạn chịu khó xem lại phần 5 của bài viết tại đây! . Chúng ta hãy cùng nhìn vào phần

Rõ ràng trong console chúng ta có thấy phần Header có địa chỉ tên người gửi là From: hieu@example.com , nhưng ở hộp thư của mình, người gửi lại là hoangtronghieu1812@gmail.com - hay chính là giá trị của biến môi trường ENV['gmail_username'] . Theo cách nghĩ của mình, có lẽ khi sử dụng tài khoản gmail, thì giá trị :from của :header sẽ bị override bởi chính tài khoản gmail đó. Tuy nhiên đấy chỉ là mình suy đoán, có bạn nào giỏi giỏi giải thích phần này giúp mình với nhé.

Part II: Sử dụng ActionMailer + SideKiq để gửi mail chúc mừng sinh nhật dưới dạng background job.

Với hiểu biết cơ bản về ActionMailer ở phần trước , chúng ta hoàn toàn có thể đến với bài toán chính được rồi:

Bài toán chính: Gửi mail chúc mừng sinh nhật user dưới dạng background job?

Đến đây, chúng ta sẽ chia bài toán thành 2 câu hỏi:

 • Background job là gì? Lợi ích của việc gửi email dưới dạng background job? Nếu nó thực sự có lợi thì làm sao để thực hiện nó?
 • Làm sao để rails biết khi nào là sinh nhật thằng User mà gửi mail?

Đấy, thế nên là bây giờ mình sẽ vừa làm vừa trả lời từng câu hỏi một.

1. Background job là gì? Tại sao phải sử dụng nó?

Chúng ta cùng nhìn lại console ở bài trước khi mình gửi một cái mail chào mừng đến người dùng vừa đăng nhập bằng ActionMailer :

irb(main):001:0> UserMailer.with(user: User.last).welcome_email.deliver_now
  (0.2ms) SET NAMES utf8, @@SESSION.sql_mode = CONCAT(CONCAT(@@sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES'), ',NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'), @@SESSION.sql_auto_is_null = 0, @@SESSION.wait_timeout = 2147483
 User Load (0.4ms) SELECT `users`.* FROM `users` ORDER BY `users`.`id` DESC LIMIT 1
 Rendering user_mailer/welcome_email.html.erb within layouts/mailer
 Rendered user_mailer/welcome_email.html.erb within layouts/mailer (18.0ms)
UserMailer#welcome_email: processed outbound mail in 415.3ms
Sent mail to hieusiphone@gmail.com (3711.4ms)
Date: Tue, 05 Mar 2019 20:10:34 +0700
From: hieu@example.com
To: hieusiphone@gmail.com
Message-ID: <5c7e754abb1f9_f002b09e83b7960618fc@troublehfrom18.mail>
Subject: This is my subject line
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
 charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <style>
   /* Email styles need to be inline */
  </style>
 </head>

 <body>
  <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
 </head>
 <body>
  This is my subject line
  <h1>Welcome to example.com, </h1>
  <p>
   You have successfully signed up to example.com,
   your username is: hieusiphone@gmail.com.<br>
  </p>
  <p>
   To login to the site, just follow this link: http://example.com/login.
  </p>
  <p>Thanks for joining and have a great day!</p>
 </body>
</html>

 </body>
</html>

=> #<Mail::Message:47321592260200, Multipart: false, Headers: <Date: Tue, 05 Mar 2019 20:10:34 +0700>, <From: ahihi@example.com>, <To: hieusiphone@gmail.com>, <Message-ID: <5c7e754abb1f9_f002b09e83b7960618fc@troublehfrom18.mail>>, <Subject: This is my subject line>, <Mime-Version: 1.0>, <Content-Type: text/html>, <Content-Transfer-Encoding: 7bit>>

Các bạn thấy đấy, cách mà Rails xử lý trong console thực sự rất dài dòng. Giờ bạn tưởng tượng chỉ cần có tầm 1triệu User thi nhau đăng nhập, thì chắc chắn là con server của bạn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Giờ mình nghĩ ra hai cách để giải quyết vấn đề, cũng còn tùy vào điều kiện của bạn:

 • Một là nếu bạn giàu vờ lờ, thì cứ bỏ tiền ra mông má cho con server của bạn. Người có tiền là không phải nghĩ nhiều.
 • Hai là nếu bạn nghèo như mình, thì có thể thử gửi email dưới dạng background job .

Tất nhiên là nếu bạn đang đọc bài viết này thì bạn sẽ chọn cách thứ hai. Vậy tại sao cách này lại có lợi hơn so với việc gửi email thông thường? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải hiểu được khái niệm background job. Một background job đơn giản là một tiến trình chạy ngầm, tức là nó được xử lý ở một luồng riêng biệt so với tiến trình request/response thông thường.

Câu chuyện về tiến trình request/response thông thường là như này:

"Gửi 1 request" -> "Xử lý phức tạp các thứ" -> "Trả lại một response"

Và một ví dụ cụ thể, chính là ví dụ về gửi email bằng mailer mà mình đã nói ở trên. Nó giết quá nhiều công sức của Server và đem lại trải nghiệm chậm chạp ở phía Client . Ngoài ra, hãy thử tưởng tượng đến trường hợp email của bạn gửi bị lỗi gì đó, rồi bạn lại phải xử lý thủ công để nó gửi lại email cho đến khi người dùng nhận được. Ối xời, bạn cần phải có tay như Lý Đức và não nhăn gấp 1000 lần da mặt của Arsene Wenger thì mới xử lý được. Vì vậy, với những công việc có độ ưu tiên thấp (như gửi email chào mừng đăng nhập chẳng hạn) chúng ta nên để nó chạy ở một luồng riêng dưới dạng backgroundjob.

2. Sidekiq

Sau khi hiểu về backgroundjob, câu chuyện là làm sao để email của bạn gửi được dưới dạng này. Câu trả lời là bạn có thể học cách sử dụng các backgroundjob framework . Ở đây thì mình khuyến khích bạn dùng sidekiq vì sếp mình khuyến khích vậy(sếp mình 13 năm kinh nghiệm làm web rồi nên bạn cứ tin đi).

Sidekiq rất mạnh, nó được hỗ trợ bởi Redis - một bộ nhớ lưu trữ dữ liệu rất nổi tiếng về tốc độ và hiệu năng làm việc của nó. Bạn chỉ cần biết sidekiq rất mạnh là được, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình và sử dụng nó để giải quyết bài toán "gửi mail sinh nhật" với rails app.

Để mà dùng được Sidekiq, trước hết bạn phải cài Redis đã nhé. Xem hướng dẫn cài Redis tại đây.

Cài xong thì nhớ bật Redis lên và kiểm tra xem nó đã chạy hay chưa bằng 2 câu lệnh này.

sudo systemctl start redis
sudo systemctl status redis

Nó hiện ra thế này thì là chạy rồi nè:

● redis.service - Redis In-Memory Data Store
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/redis.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2019-03-12 10:08:03 +07; 6s ago
 Main PID: 6963 (redis-server)
  Tasks: 4 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/redis.service
      └─6963 /usr/local/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: |  `-._`-._    _.-'_.-'  |
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]:  `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]:    `-._  `-.__.-'  _.-'
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]:      `-._    _.-'
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]:        `-.__.-'
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: 6963:M 12 Mar 2019 10:08:03.835 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enfor
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: 6963:M 12 Mar 2019 10:08:03.835 # Server initialized
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: 6963:M 12 Mar 2019 10:08:03.835 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save 
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: 6963:M 12 Mar 2019 10:08:03.835 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support e
Thg 3 12 10:08:03 troublehfrom18 redis-server[6963]: 6963:M 12 Mar 2019 10:08:03.835 * Ready to accept connections

Đó xong rồi, giờ thì đi cấu hình sidekiq.

Khi sử dụng Rails, thì bạn sẽ được dùng sidekiq như một gem, thế thì câu chuyện rất quen thuộc, ta thêm vào Gemfile dòng sau:

gem "sidekiq"

Rồi bundle install . Sau đó, chạy bundle exec sidekiq để khởi động server sidekiq và bạn nhìn thấy trong console như này là được:

$ bundle exec sidekiq


     m,
     `$b
  .ss, $$:     .,d$
  `$$P,d$P'  .,md$P"'
   ,$$$$$bmmd$$$P^'
  .d$$$$$$$$$$P'
  $$^' `"^$$$'    ____ _   _   _  _
  $:   ,$$:    / ___|(_) __| | ___| | _(_) __ _
  `b   :$$    \___ \| |/ _` |/ _ \ |/ / |/ _` |
     $$:     ___) | | (_| | __/  <| | (_| |
     $$     |____/|_|\__,_|\___|_|\_\_|\__, |
    .d$$                    |_|

2019-03-11T02:50:33.982Z 11537 TID-gthd8hs39 INFO: Running in ruby 2.6.0p0 (2018-12-25 revision 66547) [x86_64-linux]
2019-03-11T02:50:33.982Z 11537 TID-gthd8hs39 INFO: See LICENSE and the LGPL-3.0 for licensing details.
2019-03-11T02:50:33.982Z 11537 TID-gthd8hs39 INFO: Upgrade to Sidekiq Pro for more features and support: http://sidekiq.org
2019-03-11T02:50:33.982Z 11537 TID-gthd8hs39 INFO: Booting Sidekiq 5.2.5 with redis options {:id=>"Sidekiq-server-PID-11537", :url=>nil}
2019-03-11T02:50:33.984Z 11537 TID-gthd8hs39 INFO: Starting processing, hit Ctrl-C to stop

Một trong những điều bạn cần biết thêm về sidekiq , đó là nó quản lý các job dưới dạng hàng đợi. Các job làm thất bại sẽ được đẩy xuống cuối hàng đợi và retry, tất cả theo thứ tự để việc quản lý các job trở lên dễ dàng. Vậy các job ở đây là gì? Hãy cùng đến với phần tiếp theo

3 Tạo một cái Job (ActiveJob)

Active Job lần đầu tiên được giới thiệu trong Rails 4.2 như là một cách để chuẩn hóa giao diện cho một số tùy chọn hàng đợi đã có. Tùy chọn hàng đợi mà mình dùng ở đây chính là sidekiq . Giờ ta cần cấu hình để Active Job có thể tương tác với sidekiq (nếu bạn muốn hiểu thêm về Active Job, vui lòng đọc ở đây ) . Trong file config/application.rb :

class Application < Rails::Application
 # ...
 config.active_job.queue_adapter = :sidekiq
end

Bây giờ ta sẽ tạo một cái job HappyBirthday để xử lý việc gửi email sinh nhật ở một luồng riêng. Dùng macro sau:

rails generate job HappyBirthday

Nó sẽ ra một cái file app/jobs/happy_birthday_job.rb và chúng ta sẽ cấu hình nó như này:

class HappyBirthdayJob < ApplicationJob
 queue_as :default

 def perform user
  UserMailer.with(user: user).welcome_email.deliver_now
 end
end

Phần mailer thì mình không nói lại cách hoạt động và custom nữa, các bạn chịu khó xem ở bài trước . Còn về cái job vừa tạo, các bạn có thể xử lý nó bằng method performnhư sau :

###Cách 1: xử lý job ngay lập tức
HappyBirthdayJob.perform_now user
##cách 2: Push nó lên hàng đợi của Sidekiq, chờ một khoảng thời gian rồi thực hiện.
HappyBirthdayJob.perform_later user

Như vậy tóm lại, việc tạo mộtjob hoạt động tích hợp với sidekiq giúp chúng ta thực hiện job ấy ở một luồng riêng biệt. Chúng ta biết xử lý ở luồng riêng rồi, biết làm sao để gửi được email rồi, nên câu hỏi tiếp theo là: "Làm sao để email được gửi đúng vào ngày sinh nhật của user?"

4. Đặt thời gian thực hiện job.

Để giải quyết câu hỏi vừa nói trên, mình đã tìm ra được một class method khá hay hỗ trợ cho các lớp kế thừa từ ActiveJob::Base . Đó là:

HappyBirthdayJob.set(wait: 5.minutes).perform_later

Với method set này , chúng ta có thể lập lịch cho một job chờ đến thời điểm nhất định mới thực hiện. Thời điểm mà bài toán của chúng ta cần là ngày sinh nhật của User trong ít nhất là năm nay. Giả sử, User của chúng ta có một attributedob - kiểu Date , lưu lại ngày tháng năm sinh của user này. Thế thì bây giờ chúng ta cần có một method để có thể lấy ra ngày sinh nhật của User trong năm nay. Mình đã viết một instance method để lấy ra ngày sinh nhật của user trong 3 năm tới:

# model/User.rb
class User < ApplicationRecord
#.......
def three_next_birthdays
  a = [0,1,2]
  a.each do |i|
   a[i] = Date.new Date.current.year + i, dob.month, dob.day
  end
 end

Và chúng ta có dòng lệnh thực thi job cho một user giả sử là User.first :

user = User.first
user.three_next_birthdays.each do |day|
    HappyBirthdayJob.set(wait_until: (day - Date.current)
     .days.from_now).perform_later user
   end

Vậy, câu hỏi cuối cùng của bài toán là: "Đặt dòng lệnh nói trên ở đâu?" . Theo logic, thì các bạn nên set câu lệnh này ngay sau khi User được tạo - tức là sau action User#create . Thế thì đến đây lại phục thuộc vào cách bạn tạo User. Nếu các bạn có userscontroller tự tạo thì câu chuyện đơn giản. Còn mình thì dùng devise cho hoạt động registration, nên mình phải custom lại controller registrations của devise một tý. Giờ mình phải tạo ra cái class Users::RegistrationsController để override qua việc sử dụng macro sau:

rails g devise:controllers users -c=registrations

Thêm route cho nó nà:

devise_for :users, controllers: { registrations: 'users/registrations' }

Xong rồi mình custom file mới tạo ra app/controllers/users/registration như thế này:

class Users::RegistrationsController < Devise::RegistrationsController
 after_action :add_hpbd_jobs_for_user, only: :create

 private

 def add_hpbd_jobs_for_user
  user = User.find_by email: params[:user][:email]
  if user
   user.three_next_birthdays.each do |day|
    HappyBirthdayJob.set(wait_until: (day - Date.current)
     .days.from_now).perform_later user
   end
  end
 end
end

Đấy, toàn bộ bài toán đến đây là hoàn thành. Giờ mình thử sign_up và chờ đợi kết quả. Trong console nó chạy như này:

Started POST "/users" for 127.0.0.1 at 2019-03-11 10:03:26 +0700
Processing by Users::RegistrationsController#create as HTML
 Parameters: {"utf8"=>"✓", "authenticity_token"=>"qFxZtOotmb9gY26lz/cz5X3YUW0dwNrUDEGf8H5/PzLKt0EcFk4x6MSDI5GKrlHM4THeIDIjnUHf1jVYfUBSQQ==", "user"=>{"email"=>"hoangtronghieu1812@gmail.com", "dob(1i)"=>"2019", "dob(2i)"=>"3", "dob(3i)"=>"11", "password"=>"[FILTERED]", "password_confirmation"=>"[FILTERED]"}, "commit"=>"Sign up"}
  (0.2ms) BEGIN
 ↳ /home/troublehfrom18/.rbenv/versions/2.6.0/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-5.2.2/lib/active_record/log_subscriber.rb:98
 User Exists (0.5ms) SELECT 1 AS one FROM `users` WHERE `users`.`email` = BINARY 'hoangtronghieu1812@gmail.com' LIMIT 1
 ↳ /home/troublehfrom18/.rbenv/versions/2.6.0/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-5.2.2/lib/active_record/log_subscriber.rb:98
 User Create (0.3ms) INSERT INTO `users` (`created_at`, `updated_at`, `email`, `encrypted_password`, `dob`) VALUES ('2019-03-11 03:03:27', '2019-03-11 03:03:27', 'hoangtronghieu1812@gmail.com', '$2a$11$Id1ICEfsxqIVbiB.CV11Ou/L6KNrWGAOpWI1d4ybKkcLOGvkAR.6u', '2019-03-11')
 ↳ /home/troublehfrom18/.rbenv/versions/2.6.0/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-5.2.2/lib/active_record/log_subscriber.rb:98
  (37.0ms) COMMIT
 ↳ /home/troublehfrom18/.rbenv/versions/2.6.0/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-5.2.2/lib/active_record/log_subscriber.rb:98
Redirected to http://0.0.0.0:3000/
 User Load (0.3ms) SELECT `users`.* FROM `users` WHERE `users`.`email` = 'hoangtronghieu1812@gmail.com' LIMIT 1
 ↳ app/controllers/users/registrations_controller.rb:9
[ActiveJob] Enqueued HappyBirthdayJob (Job ID: b13ed7ff-2255-4120-98b3-339f387ceb85) to Sidekiq(default) at 2019-03-11 03:03:27 UTC with arguments: #<GlobalID:0x00007ff69a3a0758 @uri=#<URI::GID gid://fels20190104/User/15>>
[ActiveJob] Enqueued HappyBirthdayJob (Job ID: 5d317048-52d1-478c-8afc-bec9cf484d54) to Sidekiq(default) at 2020-03-11 03:03:27 UTC with arguments: #<GlobalID:0x00007ff69a3bdec0 @uri=#<URI::GID gid://fels20190104/User/15>>
[ActiveJob] Enqueued HappyBirthdayJob (Job ID: 1d659011-12fc-440b-a00a-a0e32f4222bb) to Sidekiq(default) at 2021-03-11 03:03:27 UTC with arguments: #<GlobalID:0x00007ff69a403650 @uri=#<URI::GID gid://fels20190104/User/15>>

Bạn thấy đấy, 3 cái job đã được set thể hiện ở các dòng cuối console. Giờ chúng ta vào trang local của ứng dụng và xem giao diện sidekiq ở url: http://0.0.0.0:3000/sidekiq Kết quả ta thấy như này:

Vì mình set ngày sinh nhật của user là ngày hôm nay, nên cái job đầu tiên 5 phút nữa nó sẽ gửi. Cái job thứ 2 và thứ 3 thì vào ngày này của 1 năm và 2 năm nữa nó sẽ gửi. Hjhj. Thế là xong bài toán cho Nhật Vy nhé.


References:

Sidekiq: https://github.com/mperham/sidekiq

ActiveJob: https://edgeguides.rubyonrails.org/active_job_basics.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.