+1

Cùng giải Cryptopals!

Share
  • 348 1
 Published at Aug 10th, 2020 3:04 p.m. 348 1 0 9
  • 348 1

Mình định tryhard Cryptopals nên tạo series này để viết luôn writeup ấy mà. Có lẽ là làm đến đâu mình sẽ viết đến đó, max là set 7 (vì set 8 là email only).

  • Nếu Set 8 được phép công bố câu hỏi và lời giải thì các bạn cho mình cái citation nhé, nhưng chắc là còn lâuuuuu 😦
  • Nếu việc công bố lời giải là không được phép, các bạn cũng gửi citation cho mình nhé. Mình đọc trang đó không thấy nói gì cả.

Đã giải xong hết, source code ở đây: https://github.com/ngoctnq/cryptopals


Giờ thì bắt đầu vào làm bài nàoooooooo!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.