0

[SVG Series] Chuỗi bài hướng dẫn về SVG

Share
  • 98 3
 Published at Jul 2nd, 2021 2:57 a.m. 98 3 0 12
  • 98 3

SVG (viết tắt của Scalable Vector Graphics) là một ngôn ngữ đánh dấu (markup language) XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa vector, thường sử dụng phổ biến trên nền tảng web.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.