Published at Nov 20th, 2022 3:11 a.m. 1817 20 0 4
  • 1817 20

Từ lúc học lập trình, chắc hẳn chúng ta đều đã nghe đến các khái niệm như queue, stack, linked list rồi một đống thứ hầm bà lằng ấy trong mấy môn lập trình cơ bản, kiểu dữ liệu rồi giải thuật này nọ. Nhưng hiểu được nó là một chuyện, biết nó là một chuyện, còn dùng nó trong thực tế như nào lại là một chuyện khác.

Series mang đến các bài viết liên quan đến kỹ thuật xử lý Queue trong thực tế từ cơ bản tới nâng cao và vô số kinh nghiệm để lại từ những hệ thống queue tải cao mà mình đã từng làm. Bookmark về xem dần nhé các bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.