Published at Mar 20th, 10:36 a.m. 159 1 0 4
  • 159 1

Microservices thực chiến là series về các chủ đề xung quanh microservices từ chính những kỹ sư và chuyên gia của Sunteco. Các bài viết chia sẻ về việc xây dựng những dự án từ mức độ ý tưởng/ yêu cầu, thiết kế kiến trúc, coding và deploy xoay quanh kiến trúc microservices, từ đó nhìn nhận các khó khăn trong quá trình phát triển dự án với kiến trúc microservices và hướng khắc phục.

Các dự án có thể do chính tác giả đã tham gia qua trong quá trình làm việc, các business phổ biến trên thị trường, hoặc bạn cũng có thể gợi ý chủ đề mong muốn bên dưới phần bình luận của bài viết.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.