+3

vì sao Reselect lại được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng React-Redux

1. Selector là gì ?

Trước khi chúng ta tìm hiểu reselect có tác dụng gì thì trước tiên, chúng ta phải hiểu được selector là gì ?. selector có thể hiểu là một đoạn logic được sử dụng để tính toán ra một giá trị nào đó từ các giá trị có sẵn, hoặc chỉ đơn giản là lấy một giá trị từ một giá trị có sẵn.

Trong một ứng dụng React có sử dụng Redux, Chúng ta hoàn toàn có thể viết các selector của riêng mình để lấy hoặc tính toán một giá trị từ các giá trị trong store của redux để tái sử dụng chúng trong function mapStateToProps. VD:

// *** selector dùng để lấy property 'users' từ store của redux
const getUsers = state => state.users;

// *** selector dùng để tính toán một giá trị dựa trên property 'users' của store
const getUserViaId = (state, id) => state.users.map(user => user.id === id);

Thế nhưng, mỗi khi users được update, hàm getUserViaIdgetUser sẽ phải tính toán lại. Đây chính là vấn đề của các selector đơn giản, khi users trở nên lớn hơn, hoặc việc tính toán bên trong getUserViaId phức tạp hơn, tốn nhiều tài nguyên hơn và kết quả là app của chúng ta sẽ ... chậm hơn 🐌🐌🐌. Đây chính là lúc thư viện Reselect toả sáng. 💨💨💨

2. Thư viện reselector hoạt động như thế nào

reselector đơn giản là một thư viện giúp chúng ta giải quyết được vấn đề ở trên bằng cách so sánh các tham số của một selector (được tạo bằng thư viện reselect) với nhau, selector đó sẽ chỉ thực hiện tính toán nếu các tham số cũ khác với tham số mới.

reselector chỉ là một thư viện javascript nên các bạn có thể dùng nó với bất cứ framework hay thư viện javascript nào, chứ không cứ là react nhé.

3. Cách Sử dụng thư viện reselector

File README trong repo của thư viện reselector trên github thật sự rất chất lượng, dễ đọc, rõ ràng và rất dễ hiểu nên mình sẽ chỉ giới thiệu qua cho các bạn cách dùng cơ bản của thư này thôi nhé.

OKay, Để tạo một Selector bằng thư việnreselector, chúng ta sẽ phải:

 1. tạo một ... selector 😅, selector này nhận vào một store của redux và trả về một giá trị, giá trị này để làm gì các bạn hày đọc tiếp bước dưới và xem VD để hiểu hơn nhé.

 2. chuyền selector vào method createSelector của reselector để tạo ra một selector mới. method này nhận vào một selector hoặc một mảng các selector và cuối cùng là một callback function, callback function này nhận vào tham số mà selector ta chuyền vào createSelector và hoạt động như mình đã viết ở mục số 2 . VD:

1. file tạo selector:

import { createSelector } from 'reselect'

// *** đây là 'selector' của mình
const selectGetUsers = (state) => state.users

// *** function sẽ là một 'selector' thay thế cho 'selector' selectGetUsers
export const getUsersSelector = createSelector(
  // *** chuyền 'selector' ở trên vào method 'createSelector'
  selectGetUsers,
  // *** callback function hoạt động với cơ chế hoạt động
  //   như mình giới thiệu ở trên thay cho 'selector' selectGetUsers
  users => users
);

2. sử dụng selector:

...

const mapStateToProps = state => ({
  getUsers: getUsersSelector(state)
});

...

Như mình có đề cập ở bước 2, tham số đầu tiên của createSelector cũng có thể là một mảng các selector.

import { createSelector } from 'reselect'

// *** đây là 'selector' của mình
const selectGetUsersOptions = (state) => state.getUsersOptions
const selectGetUsers = (state) => state.users

// *** function sẽ là một 'selector' thay thế cho 'selector' selectGetUsers
export const getUsersSelector = createSelector(
  [selectGetUsersOptions, selectGetUsers],
  (getUsersOptions, users) => {
    switch(getUsersOptions) {
      case 'adult':
        return users.filter(user => user.age > 19);
      case 'teenagers':
        return users.filter(user => user.age > 12 && user.age < 19);
      default:
        return users;
    }
  }
);

Thêm một điều nữa, như mình đã đề cập, reselect chỉ là một thư viện javascript nên các bạn có thể dùng nó với framework hay thư viện javascript hoặc javascript thuần luôn cũng được nhé !.

const {
  createSelector
} = Reselect;

let exampleState = {
  getUsersOptions: 'all',
  users: [
    { name: 'a', age: 12 },
    { name: 'b', value: 19 },
  ]
}

const selectUsers = state => state.users;
const selectGetUsersOptions = state => state.getUsersOptions;

const getStateSelector = createSelector(
  [selectUsers, selectGetUsersOptions],
  (users, getUsersOptions) => ({ users, getUsersOptions })
)

console.log (getStateSelector(exampleState));

4. Lời kết

Trên đây là một số điều mà mình muốn giới thiệu với các bạn về thư viện reselect. Mình mong rằng qua bài viết này, các bạn mới tìm hiểu về reactredux sẽ biết thêm về reselect và lý do đằng sau sự thịnh hành của thư viện này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.