+3

Biến Object thành Array trong Javascript với ES7

Trả là hôm nọ mình có đọc qua một số tài liệu về ES7 và thấy có một số tính mới khá là hay và tiện ích, đặc biệt là 2 method mới giúp chúng ta biến một Object thành một Array chỉ trong một nốt nhạc 💨💨💨. Không dài dòng văn tự nữa, hay xem 2 method này hữu ích như thế nào nhé 😋.

Khi không có ES7...

Trước khi đi vào tìm hiểu 2 method thần thánh như đã giới thiệu thì mình muốn cho các bạn thấy việc biến biến một Object thành Array khi chưa có ES7 nó khổ sở như thế nào 😪😪😪.

1. Dưới đây là một ví dụ khi các bạn muốn lấy ra các key của một Object rồi cho vào một Array.

Khi không có ES6:

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectKeys = [];

for (let objectKey in object) {
  objectKeys.push(objectKey);
}

console.log(objectKeys); // *** Array ["prop1", "prop2"]

Với ES6: Cho những ai chưa biết thì Object.keys sẽ trả về một mảng chứa các key của một Object nhé.

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectKeys = Object.keys(object);

console.log(objectKeys); // *** Array ["prop1", "prop2"]

2. Một ví dụ nữa khi các bạn muốn lấy ra tất cả các giá trị của một Object và cho vào một Array.

Khi không có ES6:

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectValues = [];

for (let objectKey in object) {
  objectValues.push(object[objectKey]);
}

console.log(objectValues); // *** Array [1, 2]

Đây là khi ES6 và cuộc, và tình hình cũng không tốt hơn là mấy 😅😅😅.

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

var objectValues = [];

Object.keys(object).forEach(objectKey => {
	objectValues.push(object[objectKey]);
});

console.log(objectValues); // *** Array [1, 2]

Tuy không hề khó viết chút nào, những những cách trên khá là dài dòng. Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng việc viết lại một function để biến một Object thành một Array cho mỗi dự án mới thực sự là một cực hình đối với mình.

Và rồi ES7 xuất hiện...

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất rất rất rất ... nhiều 💪💪💪.

Object.values

Method này sẽ đưa tất cả giá trị của một Object vào một Array.

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectValues = Object.values(object);

console.log(objectValues); // *** Array [1, 2]

Object.entries

Method thứ 2 sẽ biến một Object vào một Array theo đúng nghĩa đen luôn 😄. Hơi khó giải thích, các bạn hãy xem ví dụ phía dưới để xem cách nó hoạt động nhé.

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectValues = Object.entries(object);

console.log(objectValues); // Array [["prop1", 1], ["prop2", 2]]

method này cực kỳ hữu dụng khi bạn kết hợp nó với Array destructuring trong ES6.

const object = {
  prop1: 1,
  prop2: 2
};

const objectInArray = Object.entries(object);

objectInArray.forEach(([key, value]) => {
 console.log(key);
 console.log(value);
});

/*
	*** kết quả:
	prop1
	1
	prop2
	2
*/

Lời kết

Các bạn thấy thế nào, 2 method mới này quả là hữu ích phải không 😙😙😙, vừa ngắn gọn, vừa dễ dùng. Có điều là chúng không được nhiều trình duyệt hỗ trợ đâu nhé !. Những đây cũng không phải là một vấn đề quá lớn khi mà các các bạn hoàn toàn có thể dùng Babel để thêm polyfill cho 2 method này. Vậy thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ, nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và share nhé. Bye 🙌🙌🙌.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.