+2

SQL cho Tester - dành cho người mới bắt đầu

SQL là viết tắt của (Structured Query Language) hiểu theo nghĩa tiếng Việt là Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc: là một ngôn ngữ lập trình phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Lời đầu tiên mình xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số câu truy vấn cơ bản SQL, phù hợp cho tất cả các bạn base/non IT. SQL rất quan trọng trong công việc Tester, cho nên bạn nào sắp bắt đầu học Tester thì kiến thức về SQL là không thể bỏ qua. Mình cùng tìm hiểu SQL dành cho Tester nhé !

1. SQL là gì ? Ví dụ minh hoạ trong cuộc sống

SQL là viết tắt của (Structured Query Language) hiểu theo nghĩa tiếng Việt là Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc: là một ngôn ngữ lập trình phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Nói theo định nghĩa là như vậy, các bạn cứ hình dung khi người yêu nhờ bạn vào siêu thị mua nước mắm, vấn đề xuất hiện ở đây là có quá nhiều loại nước mắm nào là nước mắm Phú Quốc, nước mắm Nam Ngư, nước mắm Ba Miền...Vậy để tìm ra được chai nước mắm đúng ý người người yêu thì phải làm sao. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cứ nghĩ các loại nước mắm gom chung lại là 1 table có tên là "Nước mắm". Table này có các thuộc tính để thể hiện như: tên, NSX, năm sản xuất, HSD, dung tích.... Vậy yêu cầu của người yêu bạn ví dụ như:

" Anh ra siêu thị mua giúp em chai nước mắm ". Chuyển sang nghĩa SQL:

SELECT * FROM NUOCMAM

"Anh ra siêu thị mua giúp em chai nước mắm Phú Quốc". Chuyển sang nghĩa SQL:

SELECT *  FROM NUOCMAM
WHERE TEN = 'PHU QUOC' 

2. SELECT

Vậy qua ví dụ trên, thì SELECT trong SQL là từ khóa được sử dụng để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu. Cú pháp của SELECT như sau:

SELECT column1, column2, ...

FROM tablename

WHERE condition;

Trong đó:

column1, column2, ... là danh sách các cột mà bạn muốn chọn dữ liệu từ.

tablename là tên bảng bạn muốn lấy dữ liệu ra.

WHERE là điều kiện để lọc ra dữ liệu cần lấy. Nếu không có điều kiện WHERE thì tất cả các hàng trong bảng đều được chọn.

3. WHERE

WHERE trong SQL được sử dụng để lọc các bản ghi trong bảng dữ liệu. Nó cho phép bạn chỉ định một điều kiện và chỉ lấy các bản ghi thỏa mãn điều kiện đó. Hiểu theo thực tế qua ví dụ đi mua nước mắm thì khi bạn cần tìm cụ thể một đối tượng hay nhóm đối tượng cùng với điều kiện thì mình sẽ dùng WHERE.

Bạn có thể dùng WHERE cùng với các điều kiện kèm theo như AND có nghĩa là , OR có nghĩ là hoặc. Ví dụ:

" Nước mắm Phú Quốc và nước mắm Cá Cơm " ➙

WHERE TEN = 'PHU QUOC' AND TEN = 'CA COM' 

" Tháng sản xuất tháng 7 hoặc tháng 8 " ➙

WHERE MONTH(NGAYSANXUAT) = 7 OR MONTH(NGAYSANXUAT) = 8

4. Các hàm tính toán trong SQL

4.1 AVERAGE FUNCTION

Hàm AVG trong SQL được sử dụng để tính giá trị trung bình của một cột số trong bảng dữ liệu. Câu lệnh và ví dụ của hàm AVG như sau:

Câu lệnh: SELECT AVG(columnname) FROM tablename

Ví dụ: Giả sử ta có table Students có thuộc tính Score. Yêu cầu tìm điểm trung bình của sinh viên.

SELECT AVG(score)
FROM students

4.2 SUM FUNCTION

SUM trong SQL là một hàm tổng giá trị của một cột trong bảng dữ liệu.

Câu lệnh: SELECT SUM(column_name) FROM table_name

Ví dụ: Giả sử ta có table Products có thuộc tính Price. Yêu cầu tìm tổng giá tiền của các sản phẩm.

SELECT SUM(price) FROM products

4.3 MAX & MIN FUNCTION

Trong SQL, ta có thể sử dụng hai hàm MAXMIN để tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một tập hợp các giá trị.

Câu lệnh: SELECT MAX(column_name) FROM table_name

Ví dụ: Giả sử ta có table Employees có thuộc tính Salary. Yêu cầu tìm lương cao nhất của các nhân viên.

SELECT MAX(salary) FROM employees

Câu lệnh: SELECT MIN(column_name) FROM table_name

Ví dụ: Giả sử ta có table Employees có thuộc tính Age. Yêu cầu tìm tuổi nhỏ nhất của các nhân viên.

SELECT MIN(age) FROM employees

5. Tổng kết

Bài viết này mình nêu một số thứ cơ bản nhất về SQL, những bài viết tiếp theo mình sẽ cập nhật thêm nhiều câu lệnh từ cơ bản đến nâng cao và các tình huống để minh hoạ. Học SQL với mình mới bắt đầu khá là khó, nhưng sau khi hiểu bản chất và kiên trì thì mình đã hình dung được ý nghĩa của câu query tưởng tượng nó với thực tế thì mình đã cải thiện rất nhiều. Qua bài viết này chúc các bạn học tốt, và có những bước đầu thật suôn sẻ.

NOTE: Trong SQL không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Lời cuối mình xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.