+11

Plugin Android Studio hỗ trợ giảm thời gian coding

Nhiều khi code, có những công việc rất đơn giản nhưng lại rất nhàm chán. Đôi khi là khó khăn với một số bạn như tính dpi các màn hình, tải icon material,resize ảnh hàng loạt và convert ra các chuẩn màn hình khác nhau, gõ khai báo Parcelable và quan trọng kiểm tra java style chuẩn chưa....

Bài viết này sẽ giúp bạn đơn giản hóa những công việc mất hàng giờ chì trong vài giây và vài cú click chuột

Đầu tiên bắt đầu bằng

Android DPI Calculator

Cho phép để tính toán kích thước trong mật độ khác nhau như xxxhdpi, xxhdpi, xhdpi, hdpi, mdpi, ldpi và tvdpi.

Cài đặt Android Studio->Preferences->Plugins->Browser repositories Cửa sổ hiện ra nhập tên Android DPI Calculator tìm kiếm sau đó click install plugin để cài đặt

Cách sử dụng

Từ menu bar Tools -> Android

Android Material Design Icon Generator Plugin

Plugin này giúp bạn thiết lập material design icon vào dự án của bạn.

Cài Đặt

Trên MAC: Go Preference > Plugins > Browse repositories, tìm tên material.

Trên Linux hoặc Windows: Vào File > Settings... > IDE Settings > Plugins > Browse repositories, tìm tên material.

Cách sử dụng

Click chuột phải vào res chọn New > Material design icon

Gợi ý: Để tìm tên icon nhanh xem qua trước https://www.google.com/design/icons/

Android Parcelable Code Generator

Việc khai báo các đối tượng trong Parcelable rất mất thời gian, với plugin này thì chỉ tốn của bạn vài giây mà thôi

Các kiểu parcelable hỗ trợ

  • Types implementing Parcelable
  • Custom support (avoids Serializable/Parcelable implementation) for: Date, Bundle
  • Types implementing Serializable
  • List of Parcelable objects
  • Enumerations
  • Primitive types: long, int, float, double, boolean, byte, String
  • Primitive type wrappers (written with Parcel.writeValue(Object)): Integer, Long, Float, Double, Boolean, Byte
  • Primitive type arrays: boolean[], byte[], char[], double[], float[], int[], long[]
  • List type of any object (Warning: validation is not performed)

Cài Đặt

Trên MAC: Go Preference > Plugins > Browse repositories, tìm tên Android Parcelable.

Trên Linux hoặc Windows: Vào File > Settings... > IDE Settings > Plugins > Browse repositories, tìm tên Android Parcelable.

Cách sử dụng

Click chuột phải vào file chọn Parcelable

CheckStyle

Tự động check code toàn project và đưa ra các gợi ý chỉnh sửa

Cài Đặt

Trên MAC: Go Preference > Plugins > Browse repositories, tìm tên _CheckStyle _.

Trên Linux hoặc Windows: Vào File > Settings... > IDE Settings > Plugins > Browse repositories, tìm tên _CheckStyle _.

Cách sử dụng

Chọn checkstyle dưới footer bar > chọn rules > chọn run check hình I> play

9-Patch-Resizer

Đây có lẽ là ứng dụng hay dùng nhất. Nó giúp resize(convert) ảnh ra những chuẩn màn hình khác nhau. Điểm đặc biệt hỗ trợ cả ảnh 9patch App chạy trên cả Windows, MacOS, Ubuntu, Linux....

Cài Đặt

Tải phiên bản mới nhất dành cho hệ điều hành của bạn https://github.com/redwarp/9-Patch-Resizer/releases

Cách sử dụng

Sau khi chọn Input/Output bạn có thể kéo thả file vào ứng dụng, hoặc click vào ứng dụng để chọn file. Ứng dụng sẽ tạo các folder theo output mà bạn đã chọn

Cảm ơn các bạn đã đọc, hi vọng bài viết lần sau sẽ giới thiệu thêm nhiều plugins, apps hỗ trợ anh em coding nhanh hơn chuẩn hơn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.