0

Khắc phục lỗi 404 Not Found

Lỗi 404 là mã trạng thái HTTP có nghĩa là trang bạn đang cố truy cập không thể tìm thấy trên máy chủ.

404 Not Found thường được customize. Bạn có thể xem một số page 404 tại bài viết 20 Best 404 Error Pages Ever.

Có thể thấy lỗi 404 như thế nào?

Dưới đây là một số cách hiển thị phổ biến của lỗi HTTP 404:

404 Error

404 Not Found

Error 404

The requested URL [URL] was not found on this server

HTTP 404

Error 404 Not Found

404 File or Directory Not Found

HTTP 404 Not Found

404 Page Not Found

404 Not Found có thể xuất hiện trong bất kỳ trình duyệt hoặc bất kỳ hệ điều hành nào. Hầu hết các lỗi 404 Not Found đều hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Trong Internet Explorer, thông báo The webpage cannot be found thường chỉ ra lỗi HTTP 404, lỗi 400 Bad Request là một khả năng khác. Bạn có thể kiểm tra lỗi nào bằng cách nhìn trên title bar.

404 nhận được khi mở các liên kết qua các ứng dụng Microsoft Office tạo ra một trang Internet thông báo rằng mục bạn yêu cầu không thể tìm thấy (HTTP/1.0 404) bên trong chương trình MS Office.

Khi Windows Update tạo ra lỗi 404, nó xuất hiện dưới dạng mã 0x80244019 hoặc dưới dạng thông báo WUEPTHTTPSTATUSNOTFOUND .

Nguyên nhân của HTTP 404 Errors

Về mặt kỹ thuật, lỗi 404 là lỗi phía client, có nghĩa là lỗi của bạn, bởi vì bạn đã gõ sai URL hoặc trang web đó đã bị move hoặc remove khỏi website. Một khả năng khác là nếu trang web hoặc resource đã bị move nhưng không redirect sang một URL mới. Khi đó, bạn sẽ nhận được lỗi 404 thay vì tự động được chuyển đến trang mới.

Làm thế nào để sửa lỗi 404 Not Found

  1. Thử lại trang web bằng cách nhấn F5, click/tap vào button refresh/reload hoặc thử truy cập lại URL từ thanh địa chỉ một lần nữa. Lỗi 404 Not Found có thể xuất hiện bởi một vài lý do ngay cả khi không tồn tại issue thực sự, do đó, đôi khi việc refresh sẽ giúp tải lại trang đang lỗi.
  2. Kiểm tra lỗi tại URL. Thông thường, lỗi 404 Not Found xuất hiện vì URL đã nhập sai hoặc liên kết đã được nhấp vào các điểm sai URL.
  3. Di chuyển lên một cấp thư mục trong URL cho đến khi bạn tìm thấy một cái gì đó. Ví dụ, nếu bạn gặp lỗi 404 Not Found tại URL www.web.com/a/b/c.htm , hãy thử www.web.com/a/b/ . Nếu vẫn lỗi, hãy di chuyển lên đến www.web.com/a/ Mẹo: Nếu bạn đã di chuyển đến trang chủ của trang web, hãy thử tìm kiếm thông tin mà bạn cần. Nếu trang web không có chức năng tìm kiếm, hãy thử redirect đến trang mà bạn muốn bằng cách sử dụng menu.
  4. Tìm kiếm trang từ một công cụ tìm kiếm phổ biến. Có thể URL của bạn sai, nhưng trong trường hợp này hãy thử tìm kiếm bằng Google hoặc Bing, có thể sẽ giúp được bạn. Nếu bạn tìm thấy trang mà mình cần, hãy bookmark hoặc favorite để tránh lỗi HTTP 404 trong tương lai.
  5. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào của 404 Not Found. Ví dụ: nếu bạn có thể truy cập vào URL từ điện thoại, nhưng máy tính thì không được => xoá bộ nhớ cache trên trình duyệt của máy tính có thể hữu ích. Bạn cũng có thể xem xét việc xoá cookie của trình duyệt, nếu xoá bộ nhớ cache không được.
  6. Thay đổi các máy chủ DNS được sử dụng bởi máy tính của bạn, nhưng thường chỉ khi toàn bộ trang web cho bạn lỗi 404.
  7. Cuối cùng, nếu những điều trên đều không được, hãy liên hệ trực tiếp với websie. Nếu họ đã gỡ bỏ website thì lỗi 404 xuất hiện là hoàn toàn hợp lý. TIP: Nếu bạn nghi ngờ tất cả mọi người đều bị lỗi 404 cho trang web này, nhưng bạn không chắc chắn, việc kiểm tra nhanh trên Twitter có thể giúp bạn. Việc bạn phải làm là tìm kiếm trênTwitter với từ khóa #websitedown, #facebookdown hoặc #youtubedown . Người dùng Twitter thường là người đầu tiên thông báo về việc trang web bị gián đoạn.

Lỗi tương tự lỗi 404

Một số thông báo lỗi phía client liên quan đến lỗi 404 Not Found bao gồm 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden và 408 Request Timeout. Một số mã trạng thái HTTP ở phía server cũng tồn tại, ví dụ như 500 Internal Server Error. Bạn có thể xem tại List of HTTP Status Code Errors.

Refer: https://www.lifewire.com/404-not-found-error-explained-2622936


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.