0

Top 10 hệ thống Bug Tracking mã nguồn mở

Tất cả các dự án CNTT cần có hệ thống theo dõi lỗi - bug tracking (issue tracking hoặc defect tracking). Chắc chắn, chúng ta cần một hệ thống bug tracking cho một dự án phát triển phần mềm. Tác giả đã liệt kê 10 hệ thống theo dõi lỗi mã nguồn mở, bạn có thể thử nghiệm và lựa chọn dựa trên sở thích và nhu cầu của mình. Tác giả đã sử dụng tất cả các hệ thống được liệt kê trong top 5 và khuyên bạn nên chọn chúng. 1.Bugzilla Bạn đang tìm kiếm một hệ thống bug tracking phù hợp, ổn định, được tích hợp rộng rãi? Đừng tìm kiếm xa xôi. Bugzilla sẽ làm điều đó cho bạn. Bugzilla được sử dụng bởi các dự án mã nguồn mở lớn. Ví dụ, team phát triển Linux kernel, team phát triển Apache, team phát triển GNOME đều đã sử dụng bugzilla. Red Hat cũng sử dụng bugzilla để theo dõi các vấn đề được tìm thấy trong hệ thống phân phối Red Hat. Bugzilla được viết bằng Perl và hoạt động trên nhiều cơ sở dữ liệu bao gồm MySQL và Oracle. Tính năng của Bugzilla:

 • Time tracking/Theo dõi thời gian
 • Private attachment and commenting/Đính kèm tài liệu và nhận xét cá nhân - Flexible reporting and charting/Các báo cáo và chart linh hoạt. Bao gồm việc các báo cáo được lên lịch và nhận thông báo qua email.
 • Thêm các lĩnh vực tùy chỉnh và quy trình công việc.

Thông tin thêm:

 • Homepage: http://www.bugzilla.org
 • Được phát triển bởi: Mozilla foundation
 • Stable Release: 3.6.1
 • License: Mozilla public license

2.Mantis Mantis là hệ thống issue tracking được viết bằng PHP và làm việc trên nhiều loại database: MySQL, MS SQL, PostgreSQL Tính năng của Mantis:

 • Tích hợp source code
 • Theo dõi thời gian
 • Biểu đồ mối quan hệ của các issue
 • Truy nhập ẩn danh

Thông tin thêm:

3.Trac Trac được viết bởi Python. Ngoài việc theo dõi các vấn đề, nó còn cung cấp wiki, và tích hợp vào các subversion. Giao diện web rất đơn giản và dễ sử dụng. Trac cũng cung cấp các tính năng quản lý dự án bao gồm roadmap và theo dõi milestone.

4.Redmine Redmine được viết vởi Ruby on Rails. Ngoài việc theo dõi các issue, Redmine còn cung cấp tính năng quản lý dự án. Tính năng của Redmine:

 • Quản lý dự án, gồm cả Grant chart
 • Wiki
 • Theo dõi thời gian

Thông tin thêm:

5.Request Tracker RT được viết vởi Perl. Ngoài việc quản lý issue, bạn có thể dùng nó như một hệ thống quản lý ticket. Tính năng của RT:

 • Báo cáo và theo dõi thời gian
 • Tích hợp với xác thực LDAP

Thông tin thêm:

6.OTRS Phần mềm theo dõi lỗi OTRS được viết bằng Perl. OTRS có tất cả các tính năng theo dõi lỗi bất thường mà bạn mong đợi.

7.EventNum EventNum được phát triển bởi đội MySQL và viết bằng PHP. Bạn có thể sử dụng công cụ này làm công cụ theo dõi lỗi hoặc hệ thống theo dõi các vấn đề. Nó cung cấp tất cả các tính năng cơ bản mà bạn có thể mong đợi trong một hệ thống theo dõi.

8.Fossil Fossil được viết bằng C và sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite. Ngoài theo dõi lỗi, nó cũng cung cấp Wiki.

9.The Bug Genie Bug Genie được viết bằng PHP. Cung cấp một phần mềm theo dõi lỗi dựa trên wizard. Nó cũng tích hợp chức năng openSearch. Tích hợp với Subversion.

10.WebIssues WebIssue được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL cho phía máy chủ. Tất cả mọi thứ trong danh sách top 10 này là hệ thống theo dõi lỗi dựa trên web, ngoại trừ WebIssues. WebIssue ở vị trí số 10 vì nó không cung cấp giao diện web. Bạn cần webissues client chạy trên Windows hoặc Linux để truy cập vào thành phần máy chủ.

Refer:http://www.thegeekstuff.com/2010/08/bug-tracking-system/ Cụ thể cách dùng một số system tôi sẽ giới thiệu trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.