-1

DevOps cho doanh nghiệp

atos-ascent-enterprise-devOps-building-a-service-oriented-organisation.jpg

Introduction

Cuộc cách mạng devops đã giúp cho các tổ chức phát triển nhanh và giảm thiểu rủi ro. DevOps đã định Nghĩa lại cách phát triển, giao nhận sản phẩm , định hình lại cơ cấu tổ chức 1 team cũng như giá trị của các thành viên trong nghiệp vụ. Tuy nhiên, 1 vài ý tưởng trong DevOps không phù hợp với các doanh nghiệp lớn.

A question of scale

Khi tổ chức được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn từ chính phủ, nếu chúng ta đã tối ưu hóa bộ phận IT, cơ sở hạ tầng , những chuyên gia quản lí công nghệ riêng, nó sẽ rất khó để có thể kết hợp các yêu cầu với mô hình áp dụng DevOps. Tuy nhiên, thực hiện DevOps lại đang là điều mà hơn ¼ các team IT lớn nhất thế giới đang áp dụng hiện nay. Vậy làm thế nào để thực thiện các quy định nghiệm ngặt, lợi ích và thành công của các doanh nghiệp lớn với DevOps.

Preparing for Change

Các doanh nghiệp lớn cần phải phải thay đổi gần như hoàn toàn với DevOps. Derek Britton cho biết những người điều khiển nhưng hệ thống lớn sẽ hiểu được sự hỗn loạn đó. Cần phải chấp nhận rằng những thay đổi đó để thực hành, quy trình, thủ tục và kế hoạch này sẽ diễn ra khi quyền sở hữu , trách nhiệm, giải trình được đặt ở vị trí hợp lý hơn trong quy trình. Niềm tin cần phải được dễ dàng. Mỗi hành động cần phải được kiểm chứng một cách tường mình thông qua việc truy cập vào dữ liệu chung của hệ thống. Đây sẽ là sự đột phá lớn. Vì vậy cần phải có những người lãnh đạo giỏi khi những hỗn loạn xảy ra.

Automate to Accelerate

Chìa khóa cho sự thành công của DevOps là chấp nhận tự động hóa từ đầu. Cho dù việc bắt đầu DevOps của bạn bắt đầu như 1 trào lưu từ nhóm dự án hay đề nghị xuyên suốt doanh nghiệp, áp dụng automation nhiều nhất có thể là cái để bảo đảm sự thành công. Chỉ có automation mới củng cố sự thay đổi cũng như thực hiện những cải tiến dài lâu trong hành vi và văn hóa doanh nghiệp. Thông qua automation, chúng ta có thể đạt được tính tường minh trong quá trình phát triển và chuyển giao, dễ dàng xác định được nơi xảy ra lỗi. Chúng ta có thể theo dõi, tính toán , đo tốc độ, khối lượng và giá trị của những thay đổi xuyên suốt hệ thống, liên tục tối ưu hóa và cả tiến quy trình. Kèm theo là khả năng tính toán kết quả đầu ra , cho phép mọi người chia sẻ các cập nhật trong chuyển giao.

The Time is Now

Không có gì quan trọng hơn trong IT bằng việc cung cấp kịp thời các phần mềm một cách an toàn trong sản xuất. Trong thập kỉ trước, những sự thay đổi liên tục diễn ra khiến cho sự phức tạp, rủi ro tang theo. Nó khiến cho việc áp dụng DevOps để tạo ra một phần mềm hoàn hảo ngày càng quan trọng hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.