-3

DevOps là gì ? Phần II

Xem lại Phần I

Devops giúp giải quyết những vấn đề này như thế nào ?

Bước tiến Devops được xây dựng cho nhóm những người tin rằng ứng dụng phối hợp công nghệ hợp lý và thái độ có thể cách mạng hóa thế giới phần mềm.

Tiêu chí để lựa chọn là những sysadmin-coders có kinh nghiệm, tài năng, có hiểu biết rõ ràng về việc viết phần mềm là việc kiếm tiền và giao hàng. Quan trong hơn, những nguười này hiểu điểm chính - chúng ta là cùng 1 phe. Tất cả chúng ta - Devs, Testers, Managers, DBAs, Network technicains, sysadmins đang cố gắng để đạt được 1 điều chung : đưa ra chất lượng tốt, phần mềm đáng tin cậy và có lợi nhuận kinh doanh cho khách hàng.

_Mổ xẻ một chút - một trong những key statements là " sysadmin coders". Đã có một số lượng nhất định cho sự nổi tiếng gần đây của concept " polyglot programmers". Những developers này biết nhiều ngôn ngữ, nhiều cách tiếp cận tới lập trình. Họ có thể chuyển từ ngôn ngữ hướng đối tượng như Ruby sang functional language như Erlang. Một ví dụ đơn giản trong góc nhìn rộng hơn - không có kĩ năng IT nào hữu dụng hơn hay mạnh mẽ hơn những cái khác. _

Vượt qua nhiều luật lệ, Devops cố gắng khuyến khích phát triển kĩ năng giao tiếp, hiểu rõ những thứ được viết, những điều quan trọng, động lực và những vấn đề nhạy cảm của phần mềm.

Dường như Devops đã khá rõ ràng, nhưng vấn đề giao tiếp thực sự là chìa khóa lớn nhất. Devops chỉ là chiếc cầu nối. Bản chất của vấn đề là xây dựng chất lượng phần mềm rất khó, dễ lỗi, rủi ro và khó đoán trước được. Mười năm trước, các lập trình viên đã nhận ra điều này. sự phát triển của Agile đã cải tiến khá nhiều trong quy trình và con người, đồng thời nhiều công nghệ nâng cao xung quanh testing xuất hiện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng 1 lỗ hổng được gọi là " the last mile" chặng cuối. Hoàn thành sản phẩm rất mất thời gian trong " Live - In Production - Stable - Making money".

Vấn đề là thông thường sysadmin, những người chịu trách nhiệm đưa phần mềm golive lại thường không biết, tin tưởng hay thậm chí còn không ở cùng thành phố với các developers. Làm sao chúng ta có thể mong đợi đưa ra một phần mềm tốt bằng cách ấy.

6-Obstacle-to-Any-Project-and-How-to-Clear-Them_Unclear-goals-and-responsibilities.png

Vì thế, Devops cần những người có nhiều kĩ năng khác nhau, người mà thích hợp với kiến trúc hạ tầng nhưng vẫn vui vẻ viết test, debug hay shipping. Những người này tạo ra những kết nối trong team, bởi họ có mạt trong rất nhiều khâu, họ có thể là những đại sứ, người giảng hòa hay comtors. Devops định nghĩa họ, khuyến khích và so sánh ý tưởng, và bắt đầu định nghĩa, đào tạo, tuyển dụng, truyền bá.

teamwork.jpg

Cái này có ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh. Đột nhiên nhóm kĩ thuật cố gắng kéo về làm một. Tâm lí tất cả cùng nhau mạnh mẽ cùng với toàn bộ technical guys. Những vấn đề khi deploy hay maintenance khi đã golive trở thành điều có thể giải quyết được. Điều này dĩ nhiên là hệ quả tích cực : độ tin cậy cao hơn, khách hàng vui hơn, thời gian time to market nhanh hơn và có nhiều thời gian để tập trung năng lượng cho core business hơn.

To be continue....

NhatNH

Technical Specialist - TAIC


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.