+8

Cách tạo và deploy một ứng dụng đơn giản lên heroku

Vừa qua mình cũng có deploy một website đơn giản lên heroku và giờ mình chia sẽ những gì mình đã làm được lên đây nhé

1. Đầu tiên mình phải có một ứng dụng

Chạy câu lên rails new app_deploy để tạo một dự án mới có tên app_deploy, sau khi chạy xong màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới Sau đó chạy câu lệnh rails s và chạy trên trình duyệt sẽ ra như hình bên dưới là bạn đã tạo dự án thành công

2. Thêm tài khoản github vào dự án hiện tại.

Truy cập vào github.com New repository có tên app_deploy rồi sau đó trỏ terminal tới dự án của mình rồi git init và add remote github vào dự án của mình theo câu lệnh

cd app_deploy
git init
git remote add origin [email protected]:ledinhdoan/app_deploy.git

sau đó chạy tiếp câu lệnh để đẩy code hiện tại lên github mình vừa tạo:

git add .
git commit -m "Deploy master"
git push origin master

3. Login tài khoản heroku và tạo heroku app với tên tùy chọn:

cài đặt heroku vào dự án hiện tại theo câu lệnh

wget -qO- https://cli-assets.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

đối với hệ điều hành ubuntu nhé Sau đó chạy

heroku login

và nhập tên tài khoản và mật khẩu heroku của bạn, nếu thành công sẽ giống như hình bên dưới Tạo một heroku app có tên app-deploy-heroku theo câu lệnh sau:

heroku create app-deploy-heroku

và chạy câu lệnh bên dưới để biết được heroku đã được add vào git hay chưa:

git remote -v

Sau đó bổ sung gem ‘pg’ vào Gemfile, do các ứng dụng Rails đều mặc định sử dụng PostgreSQL làm chính

gem 'pg'

và sau đó

bundle

Nếu bạn bundle báo lỗi như hình bên dưới bạn có thể sửa như sau

sudo apt-get install libpq-dev

sau đó

bundle

4. Đẩy từ git lên heroku

Lưu ý: bạn phải vào Gemfile đóng các gem mysql hoặc mysql lite rồi sau đó

bundle

sau khi bundle xong bạn chạy câu lệnh này để đẩy dữ liệu từ git lên heroku

git push heroku master

và sau đó chờ đợi kết quả, sau khi chạy xong bạn chạy câu lệnh trên để mở app của mình

heroku open

sau đó màn hình sẽ xuất hiện The page you were looking for doesn't exist. lúc này bạn đừng quá lo lắng, bạn hãy tạo một controller và một trang index làm root nhé.

rails g controller home index

vào routes.rb

root 'home#index'

sau đó đẩy code từ git lên heroku lại một lần nữa

git push heroku master -f

và sau khi đợi chạy xong bạn chạy lại câu lệnh

heroku open

và xem kết quả nhé, chúc bạn thành công

Tóm lại:

trên đây là cách mình biết và đã làm thành công khi đẩy lên heroku, nếu các bạn cần hỗ trợ hay có cách nào tốt hơn hãy comment bên dưới giúp mình nhé ❤️


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí