+14

Blog#22: Nhiều Junior vẫn không trả lời được câu này. Điểm khác nhau giữa setTimeout, setImmediate, và process.nextTick 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 17)

image.png

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo 😉. Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé 😊.

Điểm khác nhau giữa setTimeout(callback, 0), setImmediate(callback)process.nextTick(callback) là gì?

Một câu hỏi rất hay được sử dụng để phỏng vấn các Javascript Junior (Trước mình cũng bị hỏi một lần :D). Giờ mới hiểu, câu này ngoài việc phân biệt điểm khác nhau giữa các function trên thì vừa check rằng bạn có thực sự hiểu về Event Loop hay không.

Bề ngoài, có vẻ như cả ba hàm đều làm điều tương tự - chúng thực hiện lệnh callback sau event loop hiện tại, nhưng trước bất kỳ thứ gì khác. Câu hỏi tự nhiên cần đặt ra là, tại sao lại có ba function khác nhau? Hãy thử chạy đoạn code sau:

let racer = function() {
 setTimeout(() => console.log("timeout"), 0);
 setImmediate(() => console.log("immediate"));
 process.nextTick(() => console.log("nextTick"));
 console.log("current event loop");
}

racer()

Chúng ta có thể thấy từ output các lệnh callback này không được thực thi theo đúng thứ tự mà chúng đã được viết trong source code.

current event loop
nextTick
timeout
immediate

Giải thích

Hàm được xử lý đầu tiên là process.nextTick, đặt lệnh callback của nó ở đầu hàng đợi sự kiện. Nó sẽ thực thi sau khi code hiện đang được thực thi nhưng trước bất kỳ sự kiện I/O hoặc bộ hẹn giờ (Timer) nào.

Tiếp theo là “timeout”. Vì chúng ta đã passed thời gian chờ là 0 cho setTimeout, nên không có thêm độ trễ bắt buộc nào trước khi thực thi và nó được đưa vào hàng đợi Timer trong Event loop tiếp theo.

Cuối cùng, chúng ta có setImmediate, mà rõ ràng không phải là ngay lập tức như tên của nó! Callback của nó được đặt trong hàng đợi và kiểm tra chu kỳ tiếp theo của event loop. Vì hàng đợi check xảy ra muộn hơn hàng đợi Timer, setImmediate sẽ chậm hơn setTimeout 0. (Từ từ đừng bối rối nhìn hình sau sẽ rõ)

Nói chung, event loop sẽ trông như thế này:

timers-> I/O-> poll-> check-> close-> timers-> ... (Cứ lặp mãi như vậy nên gọi là event loop)

timers : gọi callback từ setInterval hoặc setTimeout
I/O : gọi callback từ các sự kiện I/O (mình cũng có giải thích về cái này ở đây) Idle : Được sử dụng nội bộ bởi Node giữa các pha IOPoll
poll : Truy xuất các sự kiện I/O mới check : gọi callbacks từ setImmediate
close : Xử lý đóng các kết nối như là Socket

image.png

Xem ví dụ sau và bạn sẽ hiểu được cách nó hoạt động

Bạn nghĩ output của đoạn code sau là gì?

let racer1 = function () {
 setTimeout(() => console.log("timeout"), 0);
 setImmediate(() => console.log("immediate"));
 process.nextTick(() => console.log("nextTick"));
};

let racer2 = function () {
 process.nextTick(() => console.log("nextTick"));
 setTimeout(() => console.log("timeout"), 0);
 setImmediate(() => console.log("immediate"));
};

let racer3 = function () {
 setImmediate(() => console.log("immediate"));
 process.nextTick(() => console.log("nextTick"));
 setTimeout(() => console.log("timeout"), 0);
};

racer1();
racer2();
racer3();

Đây có phải là những gì bạn nghĩ?

nextTick
nextTick
nextTick
timeout
timeout
timeout
immediate
immediate
immediate

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và biết thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo! 😍

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.😉

Ref


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.