+1

AUTOMATION API TESTING - SỬ DỤNG JMETER

API (Application Programming Interface) được biết đến với vai trò là phương thức kết nối với các thư viện và ứng dụng.

API Testing là một hình thức kiểm thử phần mềm độc đáo và đặc biệt có giá trị đối với các doanh nghiệp nắm bắt quá trình hội nhập liên tục.

Với mục tiêu tạo ra phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, kiểm thử API là một phương pháp đáng tin cậy để đạt được thành công cho doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ giới thiệu về chủ đề: AUTOMATION API TESTING - SỬ DỤNG JMETER


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.