Tran Thi Tra Giang

@tran.thi.tra.giang

Report

Tìm hiểu và áp dụng JMeter vào công việc QA (Phần 1)

86 1 0
2

WebLoad trong Kiểm thử hiệu năng

103 1 0
1

GIT dành cho QA (P2)

172 1 0
2

GIT dành cho QA (P1)

653 3 1
2

Tìm hiểu về các công nghệ xử lý Big Data

507 5 0
2

Tự học Automation Testing Cơ Bản với Selenium - Tại sao không? (Phần II)

1.6K 1 1
0

Tự học Automation Testing Cơ Bản với Selenium - Tại sao không? (Phần I)

6.1K 4 2
5

Tổng quan về Pentest trong Kiểm thử bảo mật & OWASP

206 1 0
0

Làm thế nào để tiếp cận hiệu quả Pentest trong kiểm thử bảo mật ứng dụng Web (Phần II)

122 0 0
0

Làm thế nào để tiếp cận hiệu quả Pentest trong kiểm thử bảo mật ứng dụng Web (Phần I)

525 1 0
0

GIT dành cho Tester

264 0 0
1

Robot framework dành cho tester (Phần IV)

678 2 1
0

Robot framework dành cho tester (Phần III)

431 3 0
0

Kiểm thử tự động cùng Robot Framework dành cho tester

2.3K 3 0
2

Robot framework dành cho tester (Phần II)

644 2 0
0

Robot framework dành cho tester (Phần I)

2.8K 4 0
2

SQL dành cho tester (Phần III)

410 1 0
0

SQL dành cho tester (Phần II)

589 0 0
0

SQL dành cho tester (Phần I)

2.2K 0 2
5