Tran Thi Tra Giang

@tran.thi.tra.giang

Tự học Automation Testing Cơ Bản với Selenium - Tại sao không? (Phần II)

173 1 0
0

Tự học Automation Testing Cơ Bản với Selenium - Tại sao không? (Phần I)

Tổng quan về Pentest trong Kiểm thử bảo mật & OWASP

77 1 0
0

Làm thế nào để tiếp cận hiệu quả Pentest trong kiểm thử bảo mật ứng dụng Web (Phần II)

55 0 0
0

Làm thế nào để tiếp cận hiệu quả Pentest trong kiểm thử bảo mật ứng dụng Web (Phần I)

170 1 0
0

GIT dành cho Tester

169 0 0
1

Robot framework dành cho tester (Phần IV)

Robot framework dành cho tester (Phần III)

305 2 0
0

Kiểm thử tự động cùng Robot Framework dành cho tester

1328 2 0
1

Robot framework dành cho tester (Phần II)

407 1 0
0

Robot framework dành cho tester (Phần I)

1646 1 0
3

SQL dành cho tester (Phần III)

233 0 0
0

SQL dành cho tester (Phần II)

346 0 0
0

SQL dành cho tester (Phần I)