DISCUSSIONS

thg 12 20, 2017 4:28 SA

Em cảm ơn anh nhiều.

Vấn đề nếu dùng Rails sẽ phải tách làm 2 project server. Em muốn gộp vào 1 project thì nodejs là tối ưu hơn đúng k ạ.

-1
thg 12 20, 2017 4:27 SA

thanks anh,

-1

@luuxuandattmydbg

Như vậy tức là mình cần phải khởi tạo đối tượng cha trước?

Không phải bạn ạ. Khi class cha bạn cũng có hàm __construct() và bạn viết một class kế thừa từ nó, cũng viết lại hàm __construct() (kỹ thuật overriding) thì khi bạn khởi tạo đối tượng từ class con, sẽ chỉ có hàm __construct() của class con được chạy (do nó đã viết đè lên hàm __construct() của class cha).

Với việc sử dụng từ khoá parrent bên trong hàm __construct() của class con, bạn sẽ có thể gọi đến hàm __construct() của class cha mà nó kế thừa.

0

@luuxuandattmydbg Đơn giản là mình chỉ gọi đến construct từ class cha thôi ạ, không cần phải khởi tạo đối tượng cha trước.

0

Như vậy tức là mình cần phải khởi tạo đối tượng cha trước? Và từ khóa parent trong php tương đồng với super trong java. Thank.

0

Có cách nào vẫn dùng .dev mà fix được lỗi không bác?

0

ad ơi ........!!!!!!!! có thể chỉnh mấy câu thông báo mặc định "Thank you for comfirming your account" ở đâu vậy

0
thg 12 19, 2017 12:57 CH

Bạn có sample code không, cho mình tham khảo với

0
thg 12 19, 2017 10:45 SA

hay đấy bạn

0
thg 12 19, 2017 10:30 SA

bài viết hay.

0

Hi m.n Trước lúc code class MyApp extends Application mình có build app để Dagger sinh ra các references thì bị báo lỗi ntn:

Error:(17, 14) error: android.app.Application cannot be provided without an @Inject constructor or from an @Provides-annotated method. android.app.Application is injected at com.solution.hee.dagger2demo.NetModule.provideCache(application) okhttp3.Cache is injected at com.solution.hee.dagger2demo.NetModule.provideOkHttpClient(cache) okhttp3.OkHttpClient is injected at com.solution.hee.dagger2demo.NetModule.provideRetrofit(…, okHttpClient) retrofit2.Retrofit is provided at com.solution.hee.dagger2demo.NetComponent.retrofit()

0

Sử dụng Label để giải bài toán trên theo 1 cách phức tạp hơn có thể tham khảo ở đây =)) https://github.com/TTTAttributedLabel/TTTAttributedLabel

0
thg 12 19, 2017 7:39 SA

Giờ không ai config kiểu này nữa đâu bạn.

0
thg 12 19, 2017 5:40 SA

@supperstarlk Works on Linux (stable) & macOS (stable) & Windows (stable). All Node.js versions are supported starting Node.js 0.12.

0
thg 12 19, 2017 4:15 SA

cảm ơn bạn đóng góp, mình sợ không dịch mấy phần đó thì có người đọc ko hiểu, càm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa vào các bài viết tới

0

check lại đi, cả text thường cũng bị cho vào trong code kìa

0

khong hieu sao bai viet blog nay toan dich chu chang co gi moi la ..vi du cung y nhu documents ..

+1

cám ơn tác giả

0
thg 12 18, 2017 12:33 CH

Cùi Bắp: Cảm ơn nhé. Cái iisnode thì mình deploy được nhưng còn pm2 chạy trên server windows được phải không bạn?

0

Báo lỗi UnityEngine.Advertisements không có

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.