DISCUSSIONS

Avatar
May 28th, 2015 3:44 AM

good, đơn giản mà đầy đủ, a cũng có thể dùng dc thư viện này.

0
Avatar
May 28th, 2015 3:37 AM

Chưa nêu được React và Functional progaming có liên quan như thế nào, việc áp dụng Functional Programing trong js có ưu nhược điểm gì. Bài này đúng hơn chỉ là giới thiệu về React thì đúng hơn.

+1
Avatar
May 28th, 2015 3:08 AM

Tốt hơn rồi

0
Avatar
May 28th, 2015 3:06 AM

Ngắn qúa, viết thêm vài ví dụ và ưu nhược điểm của FramweWork đi.

0
Avatar
May 28th, 2015 12:28 AM

class TransparentImage khác với class Image như thế nào hả chị?

0
Avatar
May 27th, 2015 6:53 PM

Dạ vâng, em sẽ bổ sung ạ

0
Avatar
May 27th, 2015 6:46 PM

Có thời gian thì giải thích kỹ hơn các method vs command trong chương trình đi em, có sample thì các tốt :v Đọc vẫn ko hiểu lắm (yaoming)

0
Avatar
May 26th, 2015 3:25 AM

このテーマでもう一度やり直し。ちょいちょい間違いが含まれてる。

0
Avatar
commented to the post
May 25th, 2015 1:21 AM

Em có thể dùng kiểu font .otf thay cho kiểu .ttf được không ạ? Tại sao khi em dùng những file .ttf hỗ trợ kiểu gõ Unicode thì nhận thông báo Couldn't open font #{tên file} ạ?

0
Avatar
May 19th, 2015 2:17 AM

でも、これやると外のサーバーの名前解決もできなくなるのでご利用は計画的に。

0
Avatar
commented to the post
May 18th, 2015 6:50 PM

Hiện tại mình cũng có thử dùng docker. Cái này để đóng goí ứng dụng thì hay .Tuy nhiên hơi khó control ứng dụng, thỉnh thoảng chạy hay bị treo và phải kill đi để start lại.

0
Avatar
May 17th, 2015 4:17 PM

良いね。この次はイミュータブルなオブジェクトについて少し考察してみると良いかな。 JavaだとString、RubyだとFixnumSymbolはイミュータブル。

0
Avatar
May 14th, 2015 9:58 PM

thanks Thắng Trần ^^

0
Avatar
commented to the post
May 13th, 2015 12:05 AM

@binslync Khi viết

p Array.new(5){|i|i}

thì ta sẽ có kết quả là dãy số [0,1,2,...,4] Mục đích của ta viết Slime#{i} là để con slime đó sẽ mang số tương ứng với dãy số 0~4. Slimes = Array.new(10) {|i|"Slime#{i}" rồi thực hiện lệnh render thì kết quả sẽ ra Slime0 Slime1 ... Slime4

0
Avatar
May 12th, 2015 11:40 PM

p Array.new(5){|i|i} Slimes = Array.new(10) {|i|"Slime#{i}"} có phải 2 câu lệnh thế này là gán tên/giá trị cho từng thành tố của dãy ko ạ ? vì sao ở trên thì viết {|i| i} là đc mà k phải {|i| "#{i}" } giống bên dưới ạ ?

0
Avatar
commented to the post
May 12th, 2015 4:43 AM

em cảm ơn ạ

0
Avatar
commented to the post
May 11th, 2015 10:10 PM

@binslync Cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin lỗi bạn, đây là lỗi của quyển sách, mình đã tìm được bản chỉnh sửa nên sẽ tiến hành chỉnh sửa trong những chương sau. Code của bạn đáng nhẽ được viết

require 'mygame/boot'
fnt = Font.new("Hi", :x=>30, :y=>40)
fnt.string = "Hello"
main_loop do
  fnt.render
end
0
Avatar
commented to the post
May 11th, 2015 7:40 PM

chị ơi , chị check hộ em code của em hoặc xem lại cái tái xác lập dãy chữ [str] có chính xác chưa ạ , vì em test thử mấy lần thì lần nào nó cũng báo lỗi undefined method 'str=' hết D: huh.PNG

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.