Happ New Year 2021

DISCUSSIONS

Oct 5th, 2016 5:57 PM

Tiêu đề có vẻ không liên quan tới nội dung lắm. với một người không có niềm đam mê với IT thì việc nên khuyên là làm thế nào để có thể thực hiện được các việc trên chứ không phải là khuyên họ hãy làm như vậy. Bài viết chưa đi sâu vào vấn đề cần giải quyết, vẫn còn sơ sài và chung chung.

0
Oct 4th, 2016 6:35 AM

@thangdt90 À mình hiểu rồi! Thanks so much 😄

0
Oct 3rd, 2016 7:46 PM

Bài viết này trên w3School Bạn có thể đọc được tiếng anh thì vào đó xem. http://www.w3schools.com/graphics/game_intro.asp

0
Oct 3rd, 2016 4:21 PM

@imndnam Với trường hợp tham số đầu vào là parameter không xác định kiểu object, hay không có giá trị mặc định thì đương nhiên Service Container sẽ không thể biết cách để mà resolve ra instance cho bạn.

Nếu bạn vẫn muốn mọi thứ diễn ra tự động thì bạn có thể sử dụng hàm bind để dạy cho Service Container cách resolve ra instance, hoặc đặt giá trị mặc định cho chúng.

Chẳng hạn như một class như sau thì sẽ không thể resolve tự động bằng Service Container

class Test
{
  public $v;
  public function __construct($v)
  {
    $this->v = $v;
  }
}

Nhưng một class như sau thì có thể

class Test
{
  public $v;
  public function __construct($v = 'default value')
  {
    $this->v = $v;
  }
}

Theo mình thì khi mà bạn gặp phải tình trạng constructor nhận vào biến không rõ kiểu như ở trên thì bạn nên xem xét lại code của mình 😄 Có thể đang có vấn đề và có thể refactor lại cho tốt hơn đấy 😄

0
Oct 2nd, 2016 11:50 PM

Bạn cho mình hỏi

private void createObservable1() {

  Observable<List<Integer>> listObservable =
      Observable.just(getNumberList())
          .filter(new Func1<List<Integer>, Boolean>() {
            @Override
            public Boolean call(List<Integer> integers) {
              return null;
            }
          });

với

private List<Integer> getNumberList() {

  ArrayList<Integer> numberList = new ArrayList<>();

  numberList.add(2);
  numberList.add(3);
  numberList.add(8);
  numberList.add(4);
  numberList.add(6);

  return numberList;
}

làm sao để mình có thể filter số chẵn trong list này. thank you.

0
Oct 2nd, 2016 6:42 PM

Rất hay, cám ơn tác giả 😄

0
Oct 2nd, 2016 4:19 PM

Bài viết thật hay và hữu ích. Cần thật nhiều con người có những bài viết hay như thế này cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam (y)

0
Oct 2nd, 2016 4:19 PM

Chủ đề không mới nhưng viết hướng dẫn rất chi tiết. Cám ơn tâm huyết của tác giả.

0
Oct 2nd, 2016 4:10 PM

thật là tuyệt vời, thật không thể tin được. Bài viết rất hay và hưu ích - 100% review :v

0
Oct 2nd, 2016 4:10 PM

Hay vãi. Bài viết rất dễ hiểu và hữu ích.

0
Oct 2nd, 2016 4:03 PM

Bài viết rất hữu ích và chi tiết (y)

0
Oct 2nd, 2016 6:57 AM

sao chị hông có giới thiệu công cụ nào hết zậy chị 😄

0
Oct 2nd, 2016 6:37 AM

đợi bài mới 😄

0
Oct 2nd, 2016 6:32 AM

Bài viết rất hay và bổ ích (y)

0
Oct 2nd, 2016 4:48 AM

bài viết rất hữu ích, tác giả chắc hẩn đã rất dày công nghiên cứu, tìm tòi. 😄

0
Sep 29th, 2016 7:06 AM

Viết tiếp phần 2 đi ạ. Bài viết tốt cho người mới bắt đầu 😃

0
Sep 29th, 2016 7:06 AM

Viết tiếp phần 2 đi ạ. Bài viết tốt cho người mới bắt đầu 😃

0
Sep 28th, 2016 10:25 PM

Như bạn nói các class dependency ví dụ ở trên như Keyboard hay Monitor sẽ được tự động inject để tiến tới resolve ra một instance của Computer cuối cùng. Đó là trong trường hợp các class kia không có tham số khởi tạo hoặc có tham số là object, còn nếu tham số của nó là Array, String, Int thì sao nhỉ, Service Container sẽ lấy các cái đó ở đâu ra để pass vào cho đảm bảo mọi thứ diễn ra tự động?

Mình nghĩ là có gì đó mình hiểu sai sai 😄 Mong chỉ giáo 😄

0
Sep 28th, 2016 5:45 PM

trò bại não này bỏ đi thôi, chơi làm gì tốn thời gian =))

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.