Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

Apr 24th, 2018 5:56 PM

Thank u.

+1
Apr 24th, 2018 3:56 PM

cho em hỏi: mình muốn tao nhiều ví dụ 3 imageView cùng bo tròn thì làm như thê nào ạ.

0
Apr 24th, 2018 3:15 PM

a thấy không cần phải post cái file puma.rb lên server đâu nhỉ, vì ở trên a đã có config là cái capistrano nó tự build cái file puma.rb ra ở thư mục shared luôn rồi set :puma_conf, -> {"#{shared_path}/puma.rb"} e check lại cái file deploy.rb xem có config cái trên chưa nhé 😃

+1
Apr 24th, 2018 2:48 PM

Cho mình hỏi áp dụng cài này cho việc quản lý sau sạch được không, ví dụ như: Mua phân bón ở đâu, trồng khi nào, phun những loại thuốc nào, thu hoạch khi nào, đem bán ở đâu và tất cả thông tin này có thể tra cứu lên web

0
Apr 24th, 2018 2:36 PM

Cảm ơn em đã quan tâm đến bài viết của anh nhé. Anh chưa soát lại nên bài viết nhiều chỗ còn lủng củng vs nhiều lỗi chính tả quá 😅

+2
Apr 24th, 2018 12:47 PM

Cám ơn anh nhiều, bài viết chi tiết và bổ ích quá ạ ^^

+3
Apr 24th, 2018 10:18 AM

Chứng chỉ FE này có thay cho bằng đại học ngành của ngành IT không vậy. Và chứng chỉ này có được công nhận ở Singapore không vậy

0
Apr 24th, 2018 9:57 AM

"Phải checkout ra branch cùng tên với branch trên remote thì mới xóa được. Tức là khi ta đang ở branch develop thì ta không thể xóa branch master trên remote."

Cái này không đúng nhé, dùng lệnh "git push origin :<tên nhánh cần xoá>" thì vẫn được 😄

+1
Apr 24th, 2018 9:54 AM

Chị tôi chưa chống lầy =))))

0
Apr 24th, 2018 7:55 AM

Title hốt cả hền =))

0
Apr 24th, 2018 7:55 AM

vì yêu chó nên bỏ rồi nhé. giờ đi bộ =))

0
Apr 24th, 2018 7:24 AM

heehe .. thank bạn, một bài chia sẽ hữu ích để biết mình đang ở mức độ nào so với mặt bằng chung

0
Apr 24th, 2018 7:21 AM

cho mình hỏi, trước khi muốn học thằng GraphQL này thì mình cần phải có những kiến thức về phần nào trước đã ? bởi hiện tại mình mới chỉ học đến mảng Front-end bên web thôi

0
Apr 24th, 2018 7:19 AM

cái đoạn đầu chỗ "3 giai đoạn khi nghe về một công nghệ mới " phải công nhận bạn nói chuẩn . hehe

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.